fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Nadzór zgodził się na emisję akcji Pekao SA

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się wczoraj na emisję akcji Pekao SA. Przyznała także bankowi licencję maklerską. Dzięki temu powstanie największy broker na rynku.
Po podziale BPH mniejszościowi akcjonariusze tej spółki (mają 29 proc. akcji banku) dostaną rekompensatę za zmniejszenie aktywów spółki. Za każdy posiadany walor BPH dostaną 3,3 akcji Pekao SA. Papiery te zostaną dopisane do ich rachunków maklerskich. Oznacza to, że nie muszą się zgłaszać do maklerów i składać oddzielnej dyspozycji. Jeśli akcjonariusz BPH ma dziesięć akcji BPH, to dostanie dokładnie 33 papiery Pekao SA. Jeżeli ma pięć akcji BPH, to do jego rachunku zostanie dopisanych 16 akcji Pekao SA. Z prostego rachunku wynika, że powinien dostać ich 16,5, ale liczba przydzielanych akcji będzie zawsze zaokrąglana do dołu.
Za części ułamkowe akcjonariusze BPH dostaną gotówkę, także na rachunek maklerski. Wysokość rekompensaty pieniężnej będzie uzależniona od kursu papierów Pekao SA. Wartość jednej akcji tzw. emisji podziałowej będzie równa średniej cenie rynkowej akcji Pekao z 30 dni notowań poprzedzających dzień ich przydziału. Będzie to ok. pięciu dni po zarejestrowaniu przez sąd uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku, które dotyczą podziału. Prawdopodobnie stanie się to w listopadzie.
Dla mniejszościowych akcjonariuszy BPH Pekao SA wyemituje ponad 94,7 mln akcji. W przyszłym tygodniu zostanie oficjalnie udostępniony prospekt emisyjny.
Z kolei zgoda KNF na prowadzenie działalności maklerskiej przez Pekao SA w praktyce może oznaczać połączenie sił dwóch dużych brokerów działających na polskim rynku: Biura Maklerskiego BPH oraz Centralnego Domu Maklerskiego Pekao. O tym, że włoski UniCredit (główny inwestor w obu bankach) zamierza uporządkować działalność swoich domów maklerskich, „Rz” informowała w połowie września. Pisaliśmy wtedy, że UniCredit zamierza doprowadzić do takiego podziału, aby za usługi brokerskie dla klientów instytucjonalnych był odpowiedzialny UniCredit CA IB. CDM Pekao miałby się skoncentrować na klientach detalicznych.
W podobnych proporcjach, w jakich został podzielony BPH, zostanie podzielone BM BPH, którego 80 proc. trafi do struktur Pekao i będzie funkcjonowało pod nazwą Biuro Maklerskie Banku Pekao. – Licencja na prowadzenie działalności maklerskiej uzyskana przez Pekao umożliwi bankowi płynne przejęcie klientów BM BPH. Ich rachunki zostaną automatycznie przeniesione do Pekao – mówi Krzysztof Polak, prezes zarządu BM BPH.
Ponieważ UniCredit zintegruje działalność detaliczną swoich biur, niewykluczone jest włączenie do tak zorganizowanego Biura Maklerskiego Banku Pekao Centralnego Domu Maklerskiego. Powstanie wtedy ogromne biuro dla klientów detalicznych. Jak się dowiedzieliśmy, do Biura Maklerskiego Banku Pekao trafi 160 tys. rachunków maklerskich klientów BM BPH.
Liczba POK >96Liczba rachunków >151,1 tys.Zatrudnienie >550 oSÓB *Dane za I półrocze 2007 roku
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA