fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustalamy zasiłki i rozliczamy ze składek pracujące mamy

Rachunki krok po kroku
Nieznane
Jeśli pracujesz i masz własny biznes, a niebawem urodzisz dziecko, możesz liczyć na dwa zasiłki macierzyńskie. Gdy dorabiasz gdzieś na zlecenie, prowadząc firmę, dostaniesz jedno świadczenie
Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko podczas ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego. Także tej, która przyjęła na wychowanie dziecko do siedmiu lat, a w razie odroczenia jego obowiązku szkolnego - nawet do dziesięciu lat:- oraz wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie,- w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem niezawodowej niespokrewnionej z malcem. Zasiłek przysługuje przez czas trwania urlopu macierzyńskiego określony w kodeksie pracy, czyli przez:- 18 tygodni -na pierwsze dziecko,- 20 tygodni -na drugie i każde następne oraz dla rodziców adoptujących lub przyjmujących cudze dziecko, także na pierwsze dziecko,- 28 tygodni - w razie urodzenia więcej dzieci podczas jednego porodu.Generalnie zasiłek macierzyński wynosi100 proc. podstawy wymiaru. Urodzenie następnego dziecka podczas urlopu wychowawczego nie pozbawia prawa do urlopu macierzyńskiego. Ten ostatni pozostaje w zawieszeniu do czasu zakoń...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA