fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zapewnić właściwe warunki bhp w firmie

Izabela Waga, starsza specjalistka w Departamencie Warunków Pracy Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie
Nieznane
Czy pracodawca musi zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy informację o zatrudnianiu pracowników? Co grozi mu za to, gdy nie dopełni tego obowiązku? Zgodnie z art. 209 §1 k.p. pracodawca rozpoczynający działalność wciągu 30 dni od dnia jej rozpoczęcia zawiadamia na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Musi też ich poinformować o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza gdy dotyczy to zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli może to zwiększyć zagrożenie zdrowia pracowników. Ponadto pracodawcy prowadzącemu działalność powodującą szczególne zagrożenia zdrowia lub życia pracowników, np. wykonującego prace: na wysokości, w zbiornikach, kanałach, wiążące się z występowaniem szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych lub fizycznych, jak: pary, mgły, pyły, hałas, pola elektromagnetyczne -inspektor pracy lub...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA