fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niedowidzącemu stażyście firma funduje okulary

Musisz zapłacić za okulary stażysty, mimo że ten nie jest pracownikiem. Wydatku tego na pewno nie zrefunduje ci powiatowy urząd pracy
-Zatrudniamy stażystę na podstawie umowy zawartej z powiatowym urzędem pracy. Czy mamy dopłacić stażyście do okularów korekcyjnych? Jeśli tak, to ile? - pyta czytelnik DF. Co do zasady na refundację okularów korekcyjnych mogą liczyć tylko pracownicy. Do tej grupy nie zaliczamy stażystów. Nie oznacza to jednak, że pracodawcy podpisujący ze starostą umowę o skierowanie bezrobotnego na staż nie muszą stosować rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973).Z tego rozporządzenia wynika, że pracodawca powinien zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok, o ile taką potrzebę potwierdził lekarz okulista. Wszystko wskazuje jednak na to, że tak samo będzie u stażysty. Po pierwsze dlatego, że jednym z obowiązków pracodawcy, który go przyjmuje na staż, jest "zapewnienie stażystom profilaktycznej opieki ochrony zdrowia w zak...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA