fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie zawsze zwolnisz

Angażujemy młodocianego na umowę bezterminową o przygotowanie zawodowe. W DOBREJ FIRMIE przeczytałam, że przy takim zatrudnieniu stosujemy ogólne przepisy kodeksu pracy dotyczące umów na czas nieokreślony. Czy to oznacza, że takiemu pracownikowi można wypowiedzieć umowę o pracę bez żadnych ograniczeń?NIE Zasada, że do umów o pracę zawieranych z młodocianym stosujemy przepisy kodeksu pracy o angażach stałych, nie jest bezwzględna. Istnieją od niej wyjątki. Jeden dotyczy właśnie rozwiązywania umów o pracę o przygotowanie zawodowe za wypowiedzeniem. Zgodnie bowiem z art. 196 kodeksu wypowiedzenie takiej umowy jest możliwe, gdy:- młodociany mimo stosowanych środków wychowawczych nie dokształca się lub nie wypełnia obowiązków służbowych‚- pracodawca ogłosił upadłość lub likwidację firmy‚- kontynuowanie przygotowania zawodowego jest niemożliwe ze względu na reorganizację zakładu‚- stwierdzono nieprzydatność młodocianego do pracy‚ w zakresie kt...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA