Amortyzacja zmniejsza koszty przy sprzedaży

W razie sprzedaży środka trwałego w rozliczeniu podatkowym należy uwzględnić jego amortyzację. Im większe były odpisy, tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia dochodu z tej sprzedaży
U przedsiębiorców prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów przychodami z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z tą działalnością, będących: ¦ środkami trwałymi, ¦ wyposażeniem, którego wartość początkowa (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - updof) jest wyższa od 1500 zł i nie wyższa od 3500 zł, ¦ wartościami niematerialnymi i prawnymi. Tak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 1 updof.Aby generowały przychód z działalności, wymienione składniki firmowego majątku muszą być - co do zasady - ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w ewidencji wyposażenia. Z tym że przychód taki powstaje także ze zbycia własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, które ze względu na sposób wyliczenia wartości początkowej nie zostało ujęte w ewidencji. Chodzi o sytuację, gdy warto...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL