fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Łączenie spółek bez zamykania ksiąg rachunkowych w firmie przejmowanej

W przypadku łączenia spółek rozliczonego metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości, spółka przejmowana może nie zamykać ksiąg rachunkowych, a w konsekwencji nie ma obowiązku zakończenia roku podatkowego.
Tak orzekł WSA w Olsztynie w wyroku z 6 czerwca br. (I SA/Ol 194/07).Spółka z o.o. zwróciła się do urzędu skarbowego z pytaniem, czy w przypadku połączenia przez przejęcie rozliczonego metodą łączenia udziałów spółka przejmowana ma obowiązek zakończyć rok podatkowy. Powołując się na art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości, spółka twierdziła, że nie ma obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych, a tym samym zakończenia roku podatkowego zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Urząd skarbowy nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Uznał, że przy łączeniu spółek metodą łączenia udziałów jest możliwość niezamykania ksiąg zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości, jednak z art. 12 ust. 2 pkt 2 wywnioskował, że spółka przejęta ma obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień zakończenia działalności, a co za tym idzie - kończy się jej rok podatkowy. Izba skarbowa podzieliła zdanie organu I instancji.WSA w Olsz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA