Banki

GE Money ma zgodę na fuzję z BPH

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie BPH i GE Money Banku. – Planujemy, że fuzja nastąpi z końcem tego roku – mówi Józef Wancer, prezes BPH.
Żeby tak się stało, sąd musi do końca miesiąca zarejestrować połączenie spółek.
Fuzja zostanie przeprowadzona poprzez przeniesienie majątku GE Money Banku na BPH. Komisja zgodziła się także, żeby General Electric Company z USA pośrednio wykonywał prawa głosu z akcji uprawniających do 66 proc. lub więcej, jednak poniżej 75 proc. głosów, na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy BPH. Operacyjne połączenie banków (m.in. ujednolicenie systemów informatycznych) ma się zakończyć w I połowie 2010 r. Połączony bank będzie miał łącznie 2,35 mln klientów. Umowy klientów GE Money Banku będą obowiązywały w połączonej instytucji i nie będą wymagały zawierania aneksu.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL