Edukacja

Potrzebni są neurokognitywiści

Andrzej Wróbel
SWPS
Prof. dr hab. Andrzej Wróbel, kierownik Katedry Psychofizjologii Procesów Poznawczych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
[b]Rz: Czym się zajmuje neurokognitywistyka?[/b]
[srodtytul]Andrzej Wróbel:[/srodtytul] Neurokognitywistyka to nowatorska specjalność łącząca psychologię z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu (neurofizjologią poznawczą) oraz informatyką i modelowaniem sieci neuronalnych. Studenci poznają psychologię nie tylko jako klasyczną naukę o osobowości i zachowaniach społecznych człowieka, lecz także jako naukę przyrodniczą, która zakłada, że zachowania jednostki można obiektywnie mierzyć i opisywać przez analizę aktywności mózgu i jego matematycznych modeli. Te modele można wykorzystywać w terapii, bankowości, reklamie, w nowych technikach sztucznej inteligencji. [b]Jakie ciekawostki kryją studia w dziedzinie neurokognitywistyki?[/b]
Wystarczy wymienić możliwe do zrealizowania specjalizacje NK: psychofizjologia procesów poznawczych, aktywność mięśni w ekspresji ruchu i emocji, sztuczne i rzeczywiste sieci neuronowe, neuropsychologia, neuroobrazowanie procesów psychicznych. [b]Czy to nowa specjalność?[/b] Wydział Psychologii SWPS jako pierwszy wydział w Polsce oferuje studia psychologiczne w dziedzinie opartej na twardych danych z badań mózgu. Rok temu powstały specjalności uwzględniające wiedzę o mózgu na innych uczelniach: neurobiologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i neurokognitywistyka na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. [b]Do kogo jest skierowana?[/b] Do osób zainteresowanych psychologią nie tylko jako klasyczną nauką o osobowości i zachowaniach społecznych człowieka, lecz także jako nauką przyrodniczą, która zakłada, że zachowania jednostki można obiektywnie mierzyć i opisywać przez analizę aktywności mózgu i jego matematycznych modeli. Zainteresowanie nauką jest spore, na każdy rocznik przyjmujemy 35 studentów. [b]Jakich przedmiotów uczą się studenci? [/b] Oprócz podstawowego programu przedmiotów psychologicznych specjalność oferuje wykłady i seminaria z fizjologii i obrazowania funkcji mózgu, metod elektroencefalograficznych i klinicznych oraz matematycznych podstaw analizy EEG i modeli sieci neuronalnych. Zajęcia praktyczne odbywają się we własnej pracowni EEG oraz w zaprzyjaźnionych placówkach naukowych i klinicznych. [b]W jakich firmach przyda się ta wiedza?[/b] Psycholog neurokognitywista zajmuje się analizą zachowania człowieka z perspektywy nauk o mózgu. Obecnie na rynku pracy istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na psychologów znających i potrafiących wykorzystać techniki obrazowania pracy mózgu. Dlatego neurokognitywiści – absolwenci SWPS, którzy obronili już prace magisterskie w tej dziedzinie i studenci wyższych lat – znajdują pracę w agencjach PR, reklamowych i marketingowych, placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach zajmujących się technikami obrazowania pracy mózgu czy w bankowości. Absolwenci mogą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, kontynuując naukę na studiach doktoranckich w kraju i za granicą, gdzie są obecnie bardzo poszukiwani.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL