Wydatki związane z emisją akcji nie mogą być kosztem

Skoro podwyższenie kapitału zakładowego nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu, to uznanie wydatków poniesionych na emisję akcji za koszty podatkowe byłoby podwójnym obniżeniem podstawy opodatkowania
[b]Tak orzekł WSA w Krakowie 5 listopada 2009 r. (I SA/Kr 1016/ 09).[/b]Spółka zdecydowała się na podniesienie kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji w celu pozyskania środków na działalność.W związku z przygotowaniem emisji poniosła wiele wydatków, takich jak: koszty doradcy inwestycyjnego, biegłych rewidentów, doradztwa prawnego, doradztwa public relations, biura maklerskiego, agencji reklamowych, rejestracji akcji w krajowym depozycie papierów wartościowych oraz opłaty sądowe, notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych.We wniosku o indywidualną interpretację przepisów pytała, czy wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jej zdaniem ze względu na związek między wydatkami i przychodem (wyrażający się przez zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodu oraz oczywiste wzmocnienie pozycji spółki) powinny one być kosztami podatkowymi.Organ podatkowy nie podzielił tego stanowiska. Uznał, że wymienione wydatki nie m...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL