Uchylenie interpretacji możliwe po zmianie linii orzecznictwa

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Pojęcie rażącego naruszenia prawa na potrzeby wyeliminowania z obrotu prawnego błędnej interpretacji indywidualnej musi być rozumiane szerzej niż dla pozostałych rozstrzygnięć
Tak [b]orzekł WSA w Olsztynie w wyroku z 25 listopada 2009 r. (I SA/Ol 675/09),[/b] oddalając skargę samorządowego kolegium odwoławczego na decyzję dyrektora izby skarbowej, która zmieniła korzystną dla wnioskodawcy interpretację.SKO w listopadzie 2005 r. wystąpiło, jako płatnik, do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o interpretację dotyczącą opodatkowania wypłaconego pozaetatowym członkom kolegium wynagrodzenia za udział w posiedzeniach. Jego zdaniem wynagrodzenie to, jako diety, korzystało ze zwolnienia z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]PIT[/link].Naczelnik powołując się m.in. na wyrok NSA, przyznał wnioskodawcy rację.W orzecznictwie zaprezentowano jednak i odmienne poglądy, w myśl których wynagrodzenie to nie jest dietą i nie korzysta ze zwolnienia z PIT.Te rozbieżności doprowadziły do podjęcia 30 marca 2009 r. przez skład [b]siedmiu sędziów NSA uchwały (II FSP 7/08),[/b] w której sąd stwierdził, że świadczenie wypł...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL