Akty prawne

Monitor Polski Nr 76 z 25 listopada 2009

[b]Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej[/b] (poz. 936) z 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian w składzie osobowym komisji śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, komendanta głównego policji, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku
[b]Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej[/b] (poz. 937) z 6 listopada w sprawie wyboru składu osobowego komisji śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces [b]Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej[/b] (poz. 938) z 20 listopada 2009 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego komisji śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, komendanta głównego policji, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku
[b]Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej[/b] (poz. 939) z 20 listopada 2009 r. w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych [b]Uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej[/b] (poz. 940 – 942) z 19 listopada 2009 r.: – o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej – w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Norberta Krajczego – w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Sądowniczej [b]Postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej[/b] (poz. 943 – 945) z 9 i 21 października o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego [b]Postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej[/b] (poz. 946) z 9 października zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego [b]Obwieszczenie ministra sprawiedliwości[/b] (poz. 947) z 30 października o wolnym stanowisku komornika sądowego [b]Obwieszczenie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych[/b] (poz. 948) z 17 listopada w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2010 r. [b]Komunikaty prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych[/b] (poz. 949 – 952) z 17 listopada: – w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego – w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2009 r. stosowanych przy zawieszeniu albo zmniejszeniu emerytur i rent – w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2009 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent – w sprawie kwoty przychodu odpowiadającego 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2009 r. ogłoszonego do celów emerytalnych [b]Wyrok Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 953) z 4 listopada 2009 r. sygn. akt Kp 1/08 w sprawie art. 1 pkt 1 lit. b, który jest zgodny z art. 2 konstytucji i nie jest niezgodny z art. 213 ust. 1 konstytucji. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=332426]M.P nr 76[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL