Składki ubezpieczeniowe lepiej uiszczać prawidłowo

Fotorzepa, Maciej Kaczanowski Maciej Kaczanowski
Jeżeli przedsiębiorca dokona omyłkowej wpłaty i Zakład Ubezpieczeń jej nie zidentyfikuje, będzie to oznaczało jej brak. Chyba że płatnikowi uda się udowodnić, iż z obowiązku się wywiązał, a błąd nie leży po jego stronie
Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż:- do dziesiątego dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie;- do piątego dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych;- do 15. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.Tak wynika z art. 47 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=01E934F8E8C52292F23E32182E640DF4?n=1&id=184677&wid=327789]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.;[/link] ustawa o sus).Składki opłaca się na wskazane przez Zakład rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w podziale na: ubezpieczenia społeczne; ubezpieczenie zdrowotne; Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).[srodtytul]Gdy są niepr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL