fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Ocieplasz - zarabiasz

materiały prasowe
W Funduszu Termomodernizacji i Remontów ciągle jest kilkaset milionów złotych na specjalne premie od państwa dla osób, które zmniejszą zapotrzebowanie na energię w domu
Od marca 2009 obowiązują nowe przepisy, które przewidują, że po zakończeniu modernizacji inwestor może otrzymać z budżetu państwa – za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego – premię, która stanowić może jedną piątą (20 proc.) kwoty kredytu. Wartość tej premii nie może być jednakże wyższa niż 16 proc. kosztów inwestycji, ani też nie może przekroczyć dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
Nowa ustawa ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292837]z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów[/link]) nie określa wymogów dotyczących okresu kredytowania i wysokości minimalnego wkładu własnego (wcześniej trzeba było sfinansować samemu co najmniej 20 proc. kosztów inwestycji i spłacić kredyt maksymalnie w ciągu 10 lat). Ponadto nowa premia modernizacyjna jest zwolniona z podatku dochodowego.
[srodtytul]Najpierw musisz wziąć kredyt[/srodtytul]
O premię z Funduszu Termomodernizacji i Remontów mogli ubiegać się tylko ci inwestorzy, którzy na termomodernizację zaciągnęli kredyt bankowy. Kredyt musi być przeznaczony na modernizację domu, która zmniejszy roczne zapotrzebowanie na energię, tj. na ocieplenia, instalację grzewczą, remont balkonów, wymianę okien i drzwi na zewnątrz budynku. Z premii mogą skorzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, np. osoby prawne (spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), gminy oraz osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe.
[srodtytul]Zleć audyt[/srodtytul]
Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audytor powinien mieć stosowne uprawnienia. Listę tych specjalistów można znaleźć na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych [link=http://www.zae.org.pl]www.zae.org.pl[/link]. Audyt należy dołączyć do wniosku o przyznanie premii, składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym – ich wykaz jest na stronie internetowej BGK.
Audyt energetyczny to analiza techniczno-ekonomiczna, wykonana przez fachowca, pokazująca, co należy zrobić, aby podnieść standard cieplny budynku. Audyt określa zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji całości oraz oszczędności energii. W przypadku audytu remontowego ma on jedynie wykazać, że remont jest opłacalny.
[srodtytul]Ocieplaj z głową[/srodtytul]
Ocieplenie budynku stało się wymogiem czasu. Jest to niezwykle opłacalna inwestycja, której głównym zadaniem jest zmniejszenie kosztów ogrzewania. Szacuje się, że ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu) spowoduje obniżenie zużycia ciepła do 25 proc. pod warunkiem, że ocieplenie zostanie wykonane poprawnie, z zachowaniem najwyższej staranności. Najlepiej zastosować specjalnie opracowany, kompleksowy system. Producent oferuje nam wówczas wszystkie niezbędne elementy, których należy użyć, by ocieplenie spełniło nasze oczekiwania. Warto wiedzieć, że tylko taki system podlega gwarancji.
Źródło: Życie Warszawy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA