fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Monitor Polski Nr 62 z 30 września 2009

[srodtytul]Uchwała Senatu RP [/srodtytul](poz. 818) z 23 września w sprawie zmiany regulaminu Senatu; weszła w życie 30 września.
[srodtytul]Postanowienia prezydenta RP[/srodtytul](819 – 823), pięć z 1 i 2 czerwca, o nadaniu orderów i odznaczeń. [srodtytul]Umowy[/srodtytul](poz. 824 – 825):
- umowa między rządem RP a rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej podpisana w Warszawie 28 maja 2008 r., - oświadczenie rządowe z 9 września 2009 r., że umowa weszła w życie 1 kwietnia tego roku. [b]Zarządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 826) nr 73 z 21 września w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego; 8 października. [srodtytul]Obwieszczenia [/srodtytul](poz. 827 – 829): - [b]ministra sprawiedliwości[/b] z 16 września o wolnych stanowiskach sędziów, - [b]ministra środowiska[/b] z 28 września w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2010, - [b]prezesa GUS[/b] z 23 września w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008 r. [srodtytul]Komunikat prezesa ZUS[/srodtytul] (poz. 830) z 15 września w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA