Konflikty w przedsiębiorstwie można rozwiązać polubownie

Interesy pracodawcy i załogi nie zawsze są zbieżne. W takich sytuacjach często dochodzi do konfliktów. Jednym ze sposobów ich rozwiązywania jest droga sądowa, ale rzadko nawet osoby przekonane do swoich racji decydują się na nią. Co więcej, nie każdy spór można tak rozstrzygnąć
Nieodłączną częścią stosunków pracy są konflikty między pracodawcą a załogą, które mogą mieć charakter zbiorowy lub indywidualny. Przepisy prawa pracy w zależności od rodzaju sporu przewidują kilka sposobów ich prowadzenia i rozwiązywania.Najbardziej widocznym przejawem konfliktu jest strajk lub inna forma protestu. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że jest to jeden z etapów prowadzonego sporu zbiorowego i jednocześnie jedno z narzędzi mających wymusić jego zakończenie.[srodtytul]Spór o wolności[/srodtytul]Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą może dotyczyć praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych, np. próba ingerencji w statutową działalność związkową, ale także warunków pracy, płacy lub świadczeń socjalnych. Przyczyną konfliktu zatem mogą być np. wydatki na cele związane z wypoczynkiem pracowników czy funduszem mieszkaniowym.W Polsce spór zbiorowy w imi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL