Skutki zawarcia umowy cywilnoprawnej w czasie macierzyńskiego

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
W czasie urlopu macierzyńskiego pracownica chce wykonywać umowę o dzieło. Czy ma to jakiś wpływ na zakres ubezpieczeń społecznych? A co w przypadku zawarcia przez tę pracownicę umowy-zlecenia?
Osoba pobierająca zasiłek macierzyński podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym. Pracodawca zgłasza ją do tych ubezpieczeń, jeśli nie ma ona innego tytułu niż ten, z którego uzyskała zasiłek macierzyński. Dlatego musi wcześniej uzyskać od tej osoby informację o ustaleniu dla niej prawa do emerytury lub renty albo o posiadaniu innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Osoba taka powinna podpisać stosowne oświadczenie i przedłożyć go pracodawcy.Płatnik nalicza składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na zasiłku macierzyńskim, ale ich nie rozlicza i nie wpłaca. Opłaca je bowiem ZUS ze środków budżetu państwa.Jeżeli w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego pracownica wykonuje umowę-zlecenie, zawartą z własnym pracodawcą lub z innym zleceniodawcą, to w okresie wykonywania tej umowy podlega ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca, nie podlega natomiast ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobier...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL