Przed przeniesieniem trzeba przejść instruktaż stanowiskowy

Nie możesz zmusić zatrudnionego, by rozpoczął wykonywanie zadań, zanim go przeszkolisz. Nawet jeśli będzie to praca na trzy miesiące
[b]– Pracownik, który pracuje przy pakowaniu, zostanie przesunięty na trzy miesiące do innych prac produkcyjnych. Czy przy każdym takim przesunięciu musi mieć szkolenie bhp na danym stanowisku?[/b] – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Przy każdym przeniesieniu na inne stanowisko pracownik powinien przejść instruktaż stanowiskowy. Chyba że wcześniej został na nim przeszkolony i nie zmieniły się w międzyczasie warunki organizacyjno-techniczne.[srodtytul]Dwa typy szkoleń[/srodtytul]Zgodnie z art. 237[sup]3[/sup] § 2 k.p. pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL