Podwyżkę wolno wprowadzić za porozumieniem

Czy do podwyższenia wynagrodzenia konieczna jest zgoda pracownika? Czy niezbędne jest formalne wypowiedzenie zmieniające, czy wystarczy aneks do umowy informujący o podniesieniu pensji?
Podwyższenie wynagrodzenia wymaga zgody pracownika, choć w takim wypadku nie musi być ona wyraźna. Wystarczy, że się nie sprzeciwi. Nie jest konieczne dokonanie formalnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków zatrudnienia.Według art. 29 kodeksu pracy wynagrodzenie za pracę to istotny składnik umowy o pracę, a jego zmiana wymaga albo dokonania przez szefa wypowiedzenia zmieniającego, albo zgodnej woli obu stron. Zmiana warunków pracy i płacy polegająca na pogorszeniu sytuacji pracownika niewątpliwie będzie wymagała wypowiedzenia zmieniającego w trybie art. 42 k.p. Przy zmianie na korzyść nie jest to już tak oczywiste. Na ogół wypowiedzenie zmieniające wydaje się zbędne, choć niewykluczone, że zatrudniony z różnych przyczyn, np. podatkowych czy ambicjonalnych, odmówi przyjęcia podwyżki.Sąd Najwyższy w wyroku z 21 października 2003 r. (I PK 512/02) stwierdził, że zmiana warunków wynagradzania na korzyść pracownika, polegająca na przyznaniu mu wyższeg...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL