Kodeks wykroczeń wobec kierowcy, postępowanie administracyjne dla przewoźnika

Główny inspektor transportu drogowego wydał wytyczne, które mają ujednolicić sposób nakładania kar na kierowców i przewoźników
Przewoźnicy i kierowcy często są karani za naruszenia przepisów o transporcie drogowym, a także czasie pracy kierowców. Odpowiadają też choćby za naruszenia wynikające z przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych czy ochrony środowiska. Zasady nakładania tych kar i ich wysokość określa ustawa o transporcie drogowym oraz załączniki do niej. Przedsiębiorcy często jednak skarżą się nam na – przynajmniej ich zdaniem – nieprawidłowe i niespójne zasady karania za przewinienia na szosie.Trudno w ustawie określić dokładnie wszystkie sytuacje, które mogą się zdarzyć na szosie i w firmie. Biorąc m.in. to pod uwagę, główny inspektor transportu drogowego przygotował odpowiednie wytyczne, zgodnie z którymi mają postępować inspektorzy transportu drogowego.Nie wiążą one natomiast innych służb mogących również sprawdzać pojazdy na szosie, np. celników czy policji (mają oni możliwość nałożenia kar wynikających z przepisów o transporcie...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL