Rada miasta i gminy podjęła uchwałę w sprawie zasad usytuowania na jej terenie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W § 1 uchwały określono, że miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz do spożycia poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 10 m od: szkół, przedszkoli, innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych; kościołów i innych obiektów kultu religijnego oraz cmentarzy.