Chodzi o pozyskiwanie przez spółkę Tenczynek Dystrybucja finansowania o charakterze społecznościowym. Rzecznik Finansowy poinformował, iż w związku z pojawiającymi się sygnałami odnoszącymi się do nieprawidłowości funkcjonowania tej spółki, już w czerwcu bieżącego roku podjął pierwsze działania wyjaśniające mające na celu ustalenie czy spółka w zakresie pozyskiwania przez nią finansowania o charakterze społecznościowym nie narusza przepisów prawa. Rzecznik skierował do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego swoje zastrzeżenia w tym zakresie i poprosił o współpracę oraz przedstawienie wniosków z działań kontrolnych instytucji, które prowadzone były w stosunku do spółki. Rzecznik wzywał również spółkę do przedstawienia wyjaśnień.

Jak czytamy w środowym komunikacie, "na bazie powyższych działań w dniu 16 października 2023 r. Rzecznik Finansowy wezwał spółkę do zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej wprowadzeniu konsumentów w błąd poprzez posługiwanie się przez Tenczynek Dystrybucja S.A. w ramach projektu pod nazwą >>Bunt Finansowy<< terminologią charakterystyczną dla finansowania społecznościowego (crowdfunding), co może sugerować, że są to usługi finansowania społecznościowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503[1] oraz ustawy z o finansowaniu społecznościowym[2], a także że usługi te są oferowane i świadczone w zgodzie z ww. przepisami oraz pod nadzorem publicznym – podczas gdy wykonywana przez Tenczynek Dystrybucja S.A. działalność nie stanowi świadczenia usług finansowania społecznościowego w rozumieniu ww. przepisów".

W ocenie Rzecznika Finansowego "konieczne jest skierowanie do konsumentów jasnego i zrozumiałego komunikatu, którego zadaniem jest usunięcie skutku naruszenia równowagi w warstwie informacyjnej, poprzez zapewnienie konsumentom wiedzy co do tego, że zachowanie spółki należy kwalifikować jako nieuczciwą praktykę rynkową. To z kolei może się przełożyć na podjęcie przez nich odpowiednich działań na drodze sądowej lub reklamacyjnej w celu odzyskania zainwestowanych pieniędzy".

W ubiegłym tygodniu na łamach "Rzeczpospolitej" informowaliśmy, że zadłużenie należącej do Janusza Palikota Manufaktury Piwa Wódki i Wina Manufaktury oraz spółki Tenczynek Dystrybucja sięga 339 mln zł. Dotarliśmy do informacji z akt sądowych, według których grupa kapitałowa MWPiW ma 1639 wierzycieli na kwotę 254,4 mln zł, a 2,3 tys. wierzycieli spółki Tenczynek Dystrybucja czeka na łącznie 84,4 mln zł. Łącznie daje to blisko 339 mln zł długów u 4 tysięcy osób. Są tu zarówno osoby prywatne, które zainwestowały w pożyczki spółki Tenczynek ponad pół miliona zł, jak i np. znani sportowcy, ponad 800 tys. zł miała zainwestować jedna z najlepszych polskich narciarek. 

Czytaj więcej

Inwestorzy Janusza Palikota organizują bunt. Czują się oszukani