Marka funkcjonująca jak firma przedsiębiorcy czy nazwa produktu powinna zostać zweryfikowana przed zgłoszeniem pod kątem istnienia innych identycznych lub podobnych istniejących znaków towarowych zgłoszonych przez inne podmioty działające na rynku europejskim. Uprzednia weryfikacja dokonana przed zgłoszeniem może zminimalizować potrzeby prowadzenia sporów o znak towarowy na etapie postępowania o udzielenie ochrony.

Przygotowanie zgłoszenia