Michał Ziółkowski

Zgłaszać czy nie zgłaszać ochronę praw własności

Zaniechanie zabezpieczenia przysługujących przedsiębiorcy praw własności intelektualnej może okazać się niewspółmiernie bardziej kosztowne niż przewidywane koszty ochrony.

Podróbki szkodzą marce

Producent odnoszący sukces rynkowy musi liczyć się z istnieniem podmiotów, które chcą w relatywnie łatwy, aczkolwiek niezgodny z prawem sposób, skorzystać z jego znaków towarowych.

Trzeba wiedzieć czy znak jest wystarczająco fantazyjny

Tworząc nową markę warto mieć na względzie typologię znaków towarowych odnoszącą się do poziomu ich zdolności odróżniającej.

Moc marki motoryzacyjnej

Wykreowanie znaku towarowego w branży motoryzacyjnej, który będzie dostatecznie fantazyjny, aby uzyskał ochronę, zarazem interesujący dla odbiorcy oraz korespondujący z przekazem marki, wiąże się z długotrwałym procesem twórczym.

Kto może sprzeciwić się ochronie znaku

Możliwość złożenia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) istnieje tylko w określonych przypadkach. Jakie one są?

Rozpoczynasz dystrybucję w Chinach – twój znak już tam jest

Zasada terytorialności ochrony znaków towarowych wiąże się z koniecznością zgłoszeń w tych jurysdykcjach, w których prowadzona lub planowana jest działalność przedsiębiorstwa.

Znaki towarowe: Wspólne prawo ochronne

Gdy kilku współpracujących ze sobą przedsiębiorców chce zadbać o wspólną ochronę używanego przez nich znaku towarowego warto rozważyć uzyskanie wspólnego prawa ochronnego.

Ochrona znaku towarowego za Wielką wodą

Ochrona znaku towarowego w USA jest coraz częściej wybierana przez polskich przedsiębiorców oferujących na tym terytorium swoje towary lub usługi.

Jaka ochrona wzorów przemysłowych i użytkowych

W miarę rozwoju postępu technicznego wzrastają wymagania stawiane wyrobom przemysłowym, od których oczekuje się obecnie nie tylko cech związanych z użytkowaniem przedmiotu, ale również odpowiednich walorów estetycznych.

Wybór towarów i usług

Znak towarowy, który jest przedmiotem zgłoszenia musi odnosić się do konkretnych towarów lub usług, zgodnie z Klasyfikacją Nicejską, aby uzyskał ochronę.