fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Standardy opieki medycznej pozostaną

123RF
W nawiązaniu do kolejnych doniesień medialnych na temat zmiany przepisów dotyczących standardów opieki okołoporodowej ponownie zapewniamy, że idea standardów opieki okołoporodowej zostanie zachowana. Opieka okołoporodowa będzie nadal na wysokim poziomie.

Zmiany, które wprowadziliśmy, mają uporządkować kwestie dotyczące wydawania i stosowania wytycznych i zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia oraz organizacji opieki zdrowotnej. Dotyczą wszystkich standardów medycznych.

Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały – zmieni się jedynie forma, w której zostaną określone.

Minister zdrowia: standardy organizacyjne

W rozporządzeniu minister zdrowia będzie określał organizację opieki zdrowotnej. W tym przypadku: nad kobietami w czasie fizjologicznej ciąży, porodu i połogu oraz organizację opieki nad noworodkiem. Dotychczasowe standardy, które będą obowiązywały do czasu wydania nowego rozporządzenia, maksymalnie do końca 2018 r., również określają kwestie organizacyjne. Przeanalizujemy obecne przepisy i wykorzystamy je przy tworzeniu nowego standardu. Nowe rozporządzenie nie będzie zawierało przepisów dotyczących stosowania procedur medycznych.

Towarzystwa naukowe

Standardy medyczne są to m.in. opisy poszczególnych procedur medycznych. Towarzystwa naukowe oraz zespoły ekspertów w poszczególnych dziedzinach medycyny opracowują je na podstawie aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych.

Jako schematy postępowania, które są oparte na aktualnej wiedzy medycznej, stanowią bardzo ważne wskazówki w codziennej praktyce lekarskiej. Jednak nie powinny stanowić bezwzględnie obowiązujących przepisów, ponieważ odnoszą się do sytuacji przeciętnych, najczęściej występujących w medycynie. Zdążają się sytuacje, w których dla dobra pacjenta nie można ich zastosować. W takim przypadku pojawia się problem – wszelkie odstępstwa lekarza od tych standardów mogą skutkować np. odpowiedzialnością kierownika podmiotu leczniczego lub personelu udzielającego świadczeń.

Minister zdrowia będzie mógł wydawać obwieszczenia

Dobro pacjentów jest dla nas najważniejsze. Zapewniamy, że standardy opieki okołoporodowej – zarówno organizacyjne, jak i postępowania medycznego – będą nadal obowiązywały w szpitalach.

Minister zdrowia będzie mógł ogłaszać w obwieszczeniu standardy postępowania medycznego opracowane przez towarzystwa naukowe. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który to umożliwi, został przekazany do Sejmu (druk nr 1098).

Przypominamy, że wymogi i zalecenia określone przez ministra zdrowia mogą stanowić jeden z warunków udzielania świadczeń gwarantowanych.

Przepisy zostały zmienione w wyniku konsultacji publicznych

Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej był procedowany tak, jak każdy inny. Informacje na jego temat były opublikowane na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

Zmiany dotyczące standardów opieki medycznej zostały wprowadzone w wyniku uwag zgłoszonych przez Naczelną Radę Lekarską.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA