Tag: Prawa Pacjenta

Niedzielski: To nie jest rejestr ciąż, a rozbudowanie Karty pacjenta

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podpisał w czerwcu rozporządzenie rozszerzające pakiet informacji przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej m.in. o ciąże. Obecnie zaprzecza by miał być to "rejestr ciąż".

Sąd Najwyższy: Zdrowie wymaga prawnej ochrony

SN uchylił wyrok z bardzo niskim zadośćuczynieniem za naruszenia praw uczestników badań klinicznych. Wydawano im leki, naruszając przepisy.

Szpitalny depozyt na wartościowe rzeczy pacjentów - dla kogo obowiązkowy?

Czy szpital może nałożyć na pacjentów obowiązek składania rzeczy wartościowych, w tym środków pieniężnych, do depozytu szpitalnego? Czy ma prawo ograniczać im dostęp do tych rzeczy w trakcie hospitalizacji?

Ważny wyrok SN ws. odszkodowania dla dziecka urodzonego w zamartwicy

Dobrowolne świadczenia osób trzecich na rzecz poszkodowanego nie powinny pomniejszać odszkodowania należnego od sprawcy - uznał Sąd Najwyższy w wyroku dotyczącym odszkodowania dla niepełnosprawnej dziewczynki, która z powodu błędnej decyzji lekarzy urodziła się w zamartwicy.

Wyższe opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

Od 1 września wzrosną stawki opłat za wydanie dokumentacji medycznej od pacjentów.

Środki przymusu w szpitalach psychiatrycznych stosowane niezgodnie z prawem

Przy przedłużaniu w szpitalach psychiatrycznych stosowania przymusu bezpośredniego w postaci unieruchomienia lub izolacji wymagana jest opinia innego lekarza psychiatry. Tymczasem na wielu oddziałach psychiatrycznych nocą dyżuruje tylko jeden taki lekarz.

Polak może się leczyć w Unii, ale nie całkiem za darmo. Ważny wyrok NSA

NFZ mógł odmówić zwrotu pełnych kosztów leczenia prostaty w szpitalu w Niemczech.

Kto może być w gabinecie oprócz pacjenta i lekarza?

Czy inni pacjenci mogą być obecni w gabinecie, gdy jesteśmy badani lub poddawani zabiegom leczniczym? Czy mogą tam przebywać inne osoby z personelu medycznego, które jednak nie uczestniczą w danym momencie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych?

Rodzić po ludzku - ministerstwo zapyta kobiety o słabe punkty

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ogólnopolską ankietą dotyczącą świadczeń z zakresu opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Wnioski z badania opinii pomogą określić i wyeliminować słabe punkty opieki okołoporodowej.

Pacjenci masowo domagają się nowych badań

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może zlecić więcej badań, ale nie są one przeprowadzane na życzenie. Ich wykonanie musi uzasadniać stan zdrowia.