fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może zawierać zakazanych postanowień

Adobe Stock
Jak wynika z nowego prawa zamówień publicznych, nie będzie można naliczać kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem zamówienia lub prawidłowym wykonaniem np. usługi.

Jednym z celów nowego prawa zamówień publicznych jest ograniczenie zjawiska „zbyt jednostronnego kształtowania postanowień umów przez zamawiających". W konsekwencji nowe przepisy wprowadzają nieprzewidziane w dotychczasowym stanie prawnym regulacje dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego.

Dążenie do równowagi stron

W uzasadnieniu projektu nowego PZP zwrócono uwagę, że zamawiający często wprowadzają do wzorów umów postanowienia zbyt restrykcyjne i nieproporcjonalne do rodzaju i wartości zamówienia publicznego. Dotyczy to, jak wskazuje uzasadnienie, m.in. postanowień o karach umownych, rozkładu ryzyk, skutków wzrostu cen rynkowych. Takie ukształtowanie wzorów umów prowadzi zazwyczaj do tego, że zamawiający uwzględniają kary umowne i przerzucone na nich ryzyka w cenie ofertowej. Najbardziej wyraźnie widać to w zamówieniach na roboty budowlane rozliczane ryczałtowo. Rygorystyczne warunki współpracy prowadzą do małej liczby ofert (które składają tylko najwięksi wy...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA