fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może być sprzeczny ze studium

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może być sprzeczny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rada Gminy Postomino zmieniła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Nacmierz 2". Regulując parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, wskazała, że „niezależnie od rodzaju zabudowy powierzchnia zabudowana nie może przekroczyć 50 proc. powierzchni całkowitej działki, przy pozostawieniu minimum 30 proc. powierzchni biologicznie czynnej".

Uchwałę unieważnił wojewoda zachodniopomorski, który zauważył, że w przyjętym wcześniej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ustalono obowiązek zachowania jako terenu biologicznie czynnego dla zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej nie mniej niż 50 proc. powierzchni działki.

A zatem zapis nowego planu zagospodarowania stoi w sprzeczności z ustaleniami studium, w efekcie naruszony został zarówno przepis art. 20 ust. 1, jak i art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – orzekł organ nadzoru.

Studium, jako akt o wyższym stopniu ogólności od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyznacza granice, w jakich ma następować ustalenie przeznaczenia poszczególnych terenów oraz sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Ustalenia planu miejscowego są konsekwencją zapisów studium.

sygnatura akt: NK-3.4131. 108.2015.AB

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA