Sławomir Stalmach

Opłatę za przechowanie odholowanego pojazdu można naliczać jedynie za pełną dobę

Za przechowywanie odholowanego pojazdu zapłata należy się za pełną dobę, a nie za rozpoczętą.

Zmiana podziału gminy na obwody głosowania z ważnych przyczyn

Aktualizacja danych w obwodzie głosowania nie upoważnia rady gminy do przyjęcia uchwały o zmianie podziału gminy na obwody głosowania.

Mieszkańcy nie czyszczą pojemników na śmieci, rada gminy nie może do tego zobowiązać

Radni nie mogą zobowiązać mieszkańców do czyszczenia i dezynfekcji pojemników na śmieci.

Nie każda uchwała rady gminy trafia do dziennika urzędowego

Akty prawa miejscowego są kierowane do nieograniczonego kręgu odbiorców. Nie są nimi uchwały odnoszące się do konkretnych adresatów.

Plan zagospodarowania przestrzennego wymaga opisania wielu parametrów

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wystarczy określić procentowo, jaki będzie udział powierzchni zabudowy w całości działki budowlanej.

Świadczenie kompensacyjne a pomoc zdrowotna dla nauczyciela

Uprawnienia do przyznania pomocy zdrowotnej przysługują nauczycielom również po przejściu na świadczenie kompensacyjne.

Rada gminy nie ma prawa przekazać sołectwom do dysponowania nieruchomości

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent.

Nie każda uchwała rady jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym

Jeżeli radni nadają nazwę skwerowi, który nie ma statusu drogi publicznej, uchwała nie jest publikowana w dzienniku urzędowym.

Gmina musi mieć prawo własności działki aby droga została zaliczona do gminnych

Zanim droga zostanie zaliczona do gminnych, trzeba sprawdzić, czy przebiega przez działki, które są własnością gminy.

Decyzję ws. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych poprzedza opinia

Najpierw trzeba uzyskać stanowisko zarządu powiatu, a dopiero później można podjąć uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.