fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Za dojazd świadka do sądu w sprawie wykroczeń od 2018 roku zapłaci samorząd

Fotorzepa, Piotr Nowak
Koszty postępowania w sprawie wykroczeń rozliczane będą stosownie do odpowiedzialności za wynik postępowania.

Od stycznia 2018 r. koszty postępowań w sprawach o wykroczenia będą tymczasowo regulowane przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a następnie rozliczane stosownie do odpowiedzialności za wynik postępowania.

Chodzi m.in. o sytuację zwrotu należności za stawiennictwo świadka w trakcie czynności prowadzonych przez straż miejską, np. zwrotu kosztu dojazdu na przesłuchanie lub utraconego dochodu w powodu stawienia się na wezwanie którejś ze straży, a także o inne wydatki (np. koszty noclegu).

Na podstawie obowiązujących do tej pory przepisów nie można jednoznacznie wskazać podmiotu, który powinien zwrócić koszty powstałe w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez straż gminną (miejską), który uregulowałby wydatki jako Skarb Państwa. Straż gminna (miejska) jest jednostką organizacyjną gminy, a gmina posiada osobowość prawną, w związku z czym jej budżet jest odrębny od budżetu Skarbu Państwa. Rozwiązanie tego problemu jest konieczne do zapewnienia właściwej realizacji prawa świadka (biegłego, tłumacza, specjalisty) do wypłaty przyznanych mu należności za udział w czynnościach wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez straż gminną (miejską).

Jeśli czynności wyjaśniające prowadzić będzie policja lub organ innej państwowej osoby prawnej (np. straż parku narodowego), to zwrot wydatków nastąpi z budżetu państwa. Jeśli natomiast czynności wyjaśniające prowadzić będzie straż gminna lub straż miejska, to zwrot wydatków nastąpi z budżetu gminy.

podstawa prawna: ustawa z 9 listopada 2017 r. DzU z 2017 r., poz. 2400

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA