fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacja indywidualna nie zawsze da ochronę

Adobe Stock
Tylko istotne rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym przedstawionym we wniosku a tym ustalonym przez organy, mogą uzasadniać odmowę uwzględnienia w konkretnej sprawie gwarancji wynikającej z otrzymanej interpretacji.

Zasadniczym celem indywidualnej interpretacji prawa podatkowego jest dostarczenie podatnikowi informacji o prawidłowym sposobie zastosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie. Funkcja gwarancyjna interpretacji podatkowej polega natomiast na zapewnieniu podatnikowi stosującemu się do stanowiska organu podatkowego ochrony w przypadku późniejszej zmiany wykładni i sposobu stosowania przez organy podatkowe przepisów uwzględnionych w interpretacji indywidualnej. Zakres i sposób realizacji w praktyce funkcji gwarancyjnej jest bardzo często kwestią sporną w relacji organ podatkowy – podatnik. Warto zwrócić uwagę na to, jak spory na tym tle są rozstrzygane przez sądy administracyjne.

Zgodnie z ustawą – Ordynacją podatkową, zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy, a w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku bądź, jeżeli skutki podatkowe,...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA