fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy termin na wniesienie odwołania musi wynosić 14 dni

AdobeStock
Zasadą jest, że odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.

- Czy nowe przepisy dotyczące zwalczania tzw. koronawirusa uprawniają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej do wydawania decyzji administracyjnych z krótszym terminem na wniesienia odwołania niż 14 dni?

Tak.

Zagadnienia te reguluje ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która weszła w życie 8 marca 2020 r. Art. 17 tej ustawy zmienił ustawę z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 59 ze zm.). Dodano w niej przepisy, zgodnie z którymi Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w tym m.in. podmiotom wykonującym działalność leczniczą i pracodawcom, decyzje nakładające obowiązek:

Czytaj takż...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA