fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Biura podróży mogą zapłacić niższy VAT

www.sxc.hu
Firmy turystyczne od marży dodatniej za dany miesiąc odejmą marżę ujemną. W przypadku strat kwota podatku wynosi zero.

Ministerstwo Finansów opublikowało w środę interpretację ogólną (PT2.8101 .3.2015.EPT.403), która rozwiązuje problem tzw. marży ujemnej, która ma związek ze stratami w turystyce.

Ministerstwo przypomniało, że w odniesieniu do pojedynczej usługi świadczonej przez biuro podróży za podstawę opodatkowania uznaje się marżę biura. Jest to różnica między całkowitą kwotą płaconą przez turystę (bez VAT) a faktycznymi kosztami poniesionymi przez biuro. Spory powstawały w sytuacji, gdy tak obliczona marża okazywała się wartością ujemną.

Ważny jest okres rozliczeniowy

Resort finansów odniósł się do problemu, gdy w danym okresie rozliczeniowym występują zarówno marże dodatnie, jak i ujemne. Tym okresem jest miesiąc lub – w małych podmiotach – kwartał.

Podatnik podczas wyliczania podstawy opodatkowania za ten okres ma prawo uwzględnić również kwoty marż ujemnych – wynika z interpretacji ogólnej.

Nawet gdy jednak wyliczona w ten sposób podstawa opodatkowania jest wartością ujemną, nie może wykazać ujemnego podatku należnego.

– VAT ze swej natury nie może przyjmować bowiem wartości ujemnych – zaznaczył wiceminister Konrad Raczkowski.

Sporne obliczenia

Dotychczas fiskus nie zgadzał się, by biura podróży brały pod uwagę marżę ujemną. Jeśli np. dany podmiot w okresie rozliczeniowym organizował zarówno wycieczki przynoszące zyski (marża dodatnia), jak i takie, które przynosiły straty (marża ujemna), przy obliczaniu podstawy opodatkowania nie mógł odliczyć strat. Płacił VAT od marży dodatniej.

Inne stanowisko prezentowały sądy. Przykładem są wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego (m.in. o sygn. I FSK 108/14 i I FSK 774/12). Potwierdzają one możliwość sumowania marż uzyskanych w danym okresie rozliczeniowym i obliczania kwoty podatku od łącznej marży.

Jerzy Kuprianowicz z Kancelarii Doradztwa Podatkowego JKDP podkreśla, że rozwiązanie przedstawione przez ministerstwo było od dawna oczekiwane przez branżę.

– Dotychczasowa praktyka organów podatkowych nie pozwalała uwzględnić strat poniesionych przez biuro podróży. Wskazać należy, iż biuro, nabywając usługę/towar na rzecz turysty, nie może odliczyć VAT, ale podatek ten pomniejsza marżę (podstawę opodatkowania). Jeśli biuro nie mogłoby uwzględnić w swoich rozliczeniach marży ujemnej, poniosłoby też dodatkowo ciężar VAT, co byłoby sprzeczne z zasadą neutralności tego podatku – mówi Jerzy Kuprianowicz.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora, m.pogroszewska@rp.pl

Opinia

Zdzisław Modzelewski, doradca podatkowy, partner GWW Tax

Interpretacja ogólna jest korzystna i oczekiwana przez biura podróży, gdyż pozwoli im zapłacić niższy VAT. Dotyczy to przypadków, gdy dane biuro poniosło w okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale w małych biurach) straty na części działalności. Będzie mogło je skompensować z zyskami osiągniętymi w tym samym okresie. Szkoda, że ministerstwo nie wskazało, czy podobny mechanizm można stosować między poszczególnymi okresami rozliczeniowymi, czyli np. zsumować dodatnią marżę osiągniętą w grudniu z ujemną marżą za listopad, co pozwoliłoby obniżyć podstawę opodatkowania w dłuższym okresie. Warto też, by resort rozważył wydanie interpretacji ogólnej w kwestii rozliczenia VAT od zaliczek w turystyce. Kwestia ta była dotychczas błędnie interpretowana przez MF, co sprawia podatnikom ogromne problemy i wywołuje wiele wątpliwości.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA