fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT - split payment: potrącenie wzajemnych należności

AdobeStock
Przymusowa podzielona płatność obejmuje obecnie wszystkie potrącenia a nie tylko – jak było do końca 2020 roku – wynikające z kodeksu cywilnego.

Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 tys. zł (lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej), podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Wielu podatników ma jednak wątpliwości czy mechanizm jest obowiązkowy także w przypadku potrącenia wzajemnych należności.

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 kodeksu cywilnego).

Czytaj także:

Spl...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA