fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Sprzedaż gruntu a opodatkowanie VAT

W przypadku dostawy budynków z podstawy opodatkowania VAT nie wyodrębnia się wartości gruntu
123RF
Wykonywana w działalności gospodarczej dostawa nieruchomości jest czynnością podlegającą opodatkowaniu. Sprzedaż terenów niezabudowanych innych niż budowlane jest zwolniona z podatku od towarów i usług. Gdy transakcja dotyczy działki, na której znajduje się budynek, jest obciążona według stawki właściwej dla jego dostawy.

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca czasem wykonuje czynności, których nie wykonuje na co dzień, ponieważ mają one charakter odosobnionych zdarzeń gospodarczych. Takim przypadkiem jest np. sprzedaż firmowego gruntu przez czynnego podatnika VAT.

Zgodnie z ustawą o VAT opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Skoro zatem grunt uznawany jest według przepisów o VAT za towar, to wykonywana w działalności gospodarczej dostawa (sprzedaż) gruntu jest czynnością podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. W takiej sytuacji konieczne jest ustalenie charakteru tego gruntu, a w konsekwencji odpowiedź na pytanie o sposób opodatkowania według właściwej stawki podatku bądź zastosowanie zwolnienia. Z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT wynika bowiem, że zwolniona od podatku jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Zwolnieniem o charakterze przedmiotowym zostały więc objęte tereny, które spełniają łącznie poniższe warunki:

- są niezabudowane,

- mają charakter inny niż tereny budowlane.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT przez tereny budowlane dla potrzeb opodatkowania tym podatkiem należy rozumieć grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niemożliwe jest zatem zastosowanie omawianego zwolnienia w stosunku do terenów niezabudowanych, które:

- zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego kwalifikowane są jako przeznaczone pod zabudowę albo

- zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu są przeznaczone pod zabudowę, jeśli dla danego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

A zatem w przypadku braku podstaw dla stosowania omawianego zwolnienia dostawa gruntu przez podatnika VAT czynnego w ramach działalności gospodarczej jest opodatkowana VAT z zastosowaniem 23-proc. stawki.

Odmienna kwalifikacja znajdzie natomiast zastosowanie, gdy podatnik sprzedaje teren zabudowany. Stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Ta szczególna reguła, wskazująca na mechanizm ustalania podstawy opodatkowania gruntu zabudowanego budynkiem lub budowlą trwale związanym z gruntem, oznacza, że dostawa tak zabudowanego terenu powinna być opodatkowana według stawki właściwej dla dostawy budynku. Jeśli zatem sprzedaż budynku opodatkowana jest stawką podstawową bądź korzysta ze zwolnienia z podatku (np. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), to także stawką podstawową lub odpowiednio zwolnieniem od podatku objęta jest dostawa gruntu, na którym znajduje się ten budynek. Na marginesie należy zauważyć, że rozwiązanie to nie znajduje zastosowania w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste gruntu (zgodnie z przepisami o VAT jest to dostawa towarów) z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli. Stanowi o tym art. 29a ust. 9 ustawy o VAT.

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA