fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Jedno zezwolenie na alkohol, wielu chętnych - dodatkowe kryteria wyboru

Fotorzepa, Robert Gardziński
Gdy na jeden punkt sprzedaży alkoholu chętnych jest kilka osób, można zastosować dodatkowe kryteria wyboru.

Nie można jednak zmieniać kryteriów już istniejących.

Prezydent Łomży dysponował tylko jednym wolnym punktem w limicie 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W 2011 r. taki właśnie limit uchwaliła Rada Miejska w Łomży. Ponieważ o zezwolenie na ten jeden punkt ubiegało się pięciu przedsiębiorców, przyjęto dodatkowe kryteria, wymienione w załączniku do uchwały RM.

Po selekcji pod kątem spełniania tych warunków pozostało dwóch przedsiębiorców: Bohdan K. (dane zmienione) prowadzący hurtownię alkoholi oraz spółka z o.o. W finale za rozstrzygające kryterium przyjęto datę wpływu wniosku. Najwcześniej złożył go właściciel hurtowni i to on otrzymał zezwolenie. Pozostałym czterem osobom odmówiono. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zaakceptowało decyzje prezydenta miasta.

Spółka, która złożyła wniosek tego samego dnia co Bogdan K., zaskarżyła odmowną decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Zarzuciła, że zamiast daty wpływu wniosku, które to kryterium wymieniono w uchwale RM, przyjęto „kolejność wpływu wniosku".

WSA uznał, że doszło do naruszenia przepisów postępowania, i uchylił obie zaskarżone decyzje. Chociaż ani ustawa o wychowaniu w trzeźwości, ani wspomniana uchwała Rady Miejskiej z 2011 r. nie określają trybu procedowania, gdy o mniejszą ilość zezwoleń na sprzedaż alkoholu ubiega się większa liczba podmiotów, ta procedura powinna być przejrzysta i oparta na jednakowych zasadach wyboru – stwierdził sąd. Skoro w ogłoszeniu prezydenta miasta wskazano końcowy termin składania wniosku i spółka złożyła go w terminie, nie ma podstaw, aby nie był rozpatrywany dlatego, że został złożony później niż inny wniosek.

Sąd podkreślił, że w razie złożenia większej ilości wniosków od przewidywanej w limitach organ może przyjąć dodatkowe kryteria, ale nie może zmieniać kryteriów już istniejących i podanych do publicznej wiadomości. Skoro jedno z kryteriów przyjętych w uchwale RM odnosi się do daty złożenia wniosku, a nie do daty i godziny, to wszystkie wnioski złożone w określonej dacie powinny być rozpatrywane jednakowo.

Sprawa zezwolenia wraca więc do prezydenta miasta.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Bk 21/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA