Tag:

Ustrój i Kompetencje Samorządu

Sąd: Opłaty za kanały technologiczne to nie sprawa gminy

Poprawienie uchwały przed radę nie wpłynęło na unieważnienie przez sąd jednego z jej postanowień.

Środki na spłatę kredytu zaciągniętego przez gminę

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 2 mln zł na sfinansowanie deficytu. Podano w niej, że kredyt będzie spłacany z podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy takie rozwiązanie jest legalne – pyta radny.

Sąd: Rolnik nie musi informować o możliwości negocjacji cen

Źródłem uprawnienia do ustalenia ceny w drodze negocjacji nie może być uchwała określająca zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników.

Jacek Majchrowski: Samorząd staje się ramieniem rządu

Jak się popatrzy na politykę władz centralnych, to rola samorządu jest systematycznie ograniczana w bardzo różny sposób, głównie pod względem finansowym – mówi Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Decyzja o pozwoleniu na budowę musi uwzględniać podziały gruntów

Jednym z najważniejszym czynników trzymających w ryzach cały rynek nieruchomości jest geodezja. To ona pozwala na wytyczenie granic nieruchomości i zapewnia brak sporów właścicielskich.

Sąd: Darowizna od parafii wymagała zgody radnych

Nieodpłatne przejęcie nieruchomości jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, a zatem wymaga akceptacji rady gminy w formie uchwały.

Radni nie chcą psów na plaży. RPO: niezgodnie z prawem

W Ustroniu Morskim gmina uchwaliła zakaz wprowadzania psów na plaże. Po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich przygotowała projekt nowego, w którym wyznaczono plażę przeznaczoną dla osób z psami. Ale według RPO zawiera on regulacje sprzeczne z prawem.

Będzie nocna prohibicja w całym Krakowie. Już od wakacji

W środę radni Krakowa zdecydowali o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w tym mieście. Ma on wejść w życie od 1 lipca.

Sąd: Rada gminy nie może tak po prostu nie wyrazić zgody na zwolnienie

Uzasadnienie uchwały w sprawie rozwiązanie stosunku pracy z radnym powinno obejmować m.in. ustalenie określonych faktów i wnioski.

Uchwały organu samorządu w pewnych okolicznościach mogą być nieważne

Występuje różnica pomiędzy orzeczeniem o stwierdzeniu nieważności aktu organu województwa a orzeczeniem o niezgodności aktu organu województwa z prawem, w zakresie ich oddziaływania na byt prawny uchwały.