Tag: Ustrój i Kompetencje Samorządu

Po przyjęciu uwag prawo nie nakazuje ponownego opiniowania

Rada nie musi znów przedstawiać projektu regulaminu dostarczania wody sporządzonego po negatywnej opinii.

Uchwała gminy powinna uwzględniać rozporządzenie

Gospodarka wodna i związana z tym ochrona wód, w tym ujęć wodnych, jest jednym z elementów, które muszą znaleźć obligatoryjne odzwierciedlenie w treści aktu planistycznego.

Kto może „otworzyć” plan miejscowy

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) są aktami prawa miejscowego, które budzą duże zainteresowanie mieszkańców gmin.

Przy komunalizacji radni też mają coś do powiedzenia

Pojęcie „spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu” wymaga każdorazowo uwzględnienia okoliczności określonego przypadku – wskazały sądy administracyjne.

Sąd: pies w mieście nie musi być na smyczy ani w kagańcu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność przepisów uchwały Rady Miasta w Sopocie, który nakazuje wyprowadzanie psów na uwięzi albo w kagańcu.

Sąd unieważnił dwie ostatnie uchwały „anty-LGBT” zaskarżone przez RPO

Uchwały „anty LGBT” sejmiku woj. lubelskiego oraz rady powiatu ryckiego zostały w poniedziałek unieważnione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Tym samym sądy I instancji uwzględniły już wszystkie dziewięć skarg Rzecznika Praw Obywatelskich na takie uchwały samorządów.

Sąd: prezydent nie mógł sam nagradzać za zasługi

Wyróżnienie honorowe za zasługi dla gminy może być przyznawane w postaci statuetki, ale ustanawianie go należy do wyłącznych kompetencji rady gminy.

Odwołać można było tylko dyrektora

Zarząd powiatu nie mógł przyznać sobie kompetencji, których nie dają mu przepisy prawa.

Trybunał Konstytucyjny: uchwała gminy nie może zastępować ustawy

Uchwały organów samorządu terytorialnego nie mogą zawierać sankcji, gdy ich materię regulują akty wyższej rangi.

Kompetencje wójta w zakresie stanu wody

Zadania związane z prawidłowym gospodarowaniem wodami należą zasadniczo do Wód Polskich. Analiza przepisów ustawy prowadzi do wniosku, że wójt posiada własne kompetencje do reagowania na zmiany stanu wód.