Tag: Ustrój i Kompetencje Samorządu

Uchwale zarządu powiatu zabrakło uzasadnienia

Sprawy dotyczące konkursów na nieodpłatną pomoc prawną podlegają właściwości sądów administracyjnych.

W sprawie nazwy ulicy mieszkańcy mają prawo się wypowiedzieć

Rada gminy, przeprowadzając konsultacje, powinna pamiętać, aby stanowiły one rzeczywisty instrument partycypacji społeczeństwa w ważnych dla niego zagadnieniach.

Stolica wygrała spór o legalne picie na bulwarach wiślanych

Uchwała zezwalająca na publiczne spożywanie trunków nad Wisłą w Warszawie jest ważna.

Rada miasta Krakowa szykuje prohibicję dla mieszkańców

Ponad połowa ankietowanych mieszkańców chce ograniczenia możliwości spożywania wysokoprocentowych trunków poza miejscem ich sprzedaży.

Więcej miast na mapie Polski od 2023 roku

Dzięki dorocznym zmianom 1 stycznia 2023 r. liczba miast wzrośnie do 979, a wójtowie 15 z nich dostaną tytuł burmistrza.

Sąd: Radni nie mogli zakazać głośnych zabaw w nocy

Ograniczenie czasu działania urządzeń emitujących hałas w dyskotekach czy restauracjach naruszyło nie tylko prawo ochrony środowiska, ale także konstytucję.

Przewlekłość nie oznaczała jednocześnie bezczynności

Trudne postępowanie wymaga koncentracji czynności, by możliwie było najszybsze wydanie stosownego rozstrzygnięcia.

Sfałszowane dokumenty nie pozbawiają prawa jazdy

Prezydent miasta pozbawił kierowcę uprawnień, bo siedem lat temu został przeszkolony w niewłaściwie działającym ośrodku. Sąd uznał, że taka decyzja nie powinna być automatyczna.

Publikacja aktu musi być prawidłowa

Data wejścia w życie aktu prawa miejscowego nie może budzić wątpliwości, czy też wprowadzać w błąd.

Od kiedy liczyć ekwiwalent dla strażaków-ochotników

Rada gminy nie mogła ustalić, że ekwiwalent dla strażaków OSP przysługuje „za każdą rozpoczętą godzinę udziału” w działaniach ratowniczych.