Tag: Ustrój i Kompetencje Samorządu

Koniec z paleniem węglem w Warszawie i okolicach. Podano datę

Zgodnie z propozycją urzędu marszałkowskiego zakaz palenia węglem w Warszawie miałby obowiązywać już od 1 października 2023 r., a od 1 stycznia 2028 r. także w podwarszawskich powiatach.

Uchwała o pomocy finansowej dla powiatu

- Czy rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na pomoc finansową dla powiatu przekraczającą kwotę z budżetu na 2021 r. o 200 tys. zł, ale na 2022 r.? To pilna sprawa, bo chodzi o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej. Wójt gminy przygotował projekt uchwały z powołaniem się na art. 10 ust. 2 , art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ustawy samorządowej – pyta radny.

Program osłonowy dla mieszkańców gminy musi spełniać kryteria

Wraz z galopującymi podwyżkami opłat za gaz czy prąd coraz wyraźniej widać potrzebę stosowania różnych form społecznego wsparcia.

Pocztą wysłać nie można, ale pouczenie radnego musi był precyzyjne

W sprawie zachowania terminu do zaskarżenia uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego decyduje data złożenia jej organowi.

Przyznawanie pieniędzy radnym ma swoje granice

Dieta to ekwiwalent utraconych korzyści w związku z pełnieniem funkcji radnego, jej wysokość zaś nie może przekroczyć limitu ustalonego w przepisach.

Marek Domagalski: Stan wyjątkowy a wybory

W tle gorącej dyskusji nad wprowadzeniem stanu wyjątkowego unosi się potencjalny jego związek z wyborami parlamentarnymi tak kluczowymi w demokracji, ale też w walce politycznej.

Trzeba określić wysokość pomocy finansowej dla innej gminy

- Regionalna izba obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały rady gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej gminie z przeznaczeniem na remont ośrodka pomocy społecznej. W uzasadnieniu podano, że nie wskazano wysokości pomocy finansowej (dotacji). Czy było to zbędne, skoro kwota została ujęta w samym budżecie – w planie wydatków. Czy są podstawy do zaskarżenia uchwały RIO? – pyta radny.

Sąd: prezydent miasta nie mógł powołać Forum Młodzieży

Rządzący miastem nie miał do tego ustawowych kompetencji ani podstawy prawnej – uznał sąd w dwóch sprawach.

Ziobro apeluje ws. uchwał anty-LGBT. "Rozzuchwalenie agresora"

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaapelował do radnych sejmików wojewódzkich, aby nie ulegali szantażowi Unii Europejskiej.

Sąd: wiek dziecka nie powinien się liczyć przy stypendium

Wykluczenie uczniów klas I–III szkół podstawowych ze starań o stypendium stanowi naruszenie konstytucji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.