fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnik służby cywilnej od oceny okresowej może odwołać się do dyrektora generalnego urzędu

www.sxc.hu
Od oceny okresowej służy sprzeciw do dyrektora generalnego urzędu. Natomiast nieuwzględnienie sprzeciwu lub nierozpatrzenie go w terminie umożliwia odwołanie się do sądu pracy, który może doprowadzić do zmiany oceny.

Urzędnik służby cywilnej wniósł sprzeciw od oceny okresowej do dyrektora generalnego urzędu, a wobec nieuwzględnienia tego sprzeciwu chce się zwrócić do sądu. Czy w razie uznania jego argumentów za słuszne, sąd wprowadzi zmiany w ocenie?

Nie. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej (dalej: u.s.c.) urzędnik służby cywilnej oraz pracownik służby cywilnej zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony podlega ocenie okresowej dokonywanej przez bezpośredniego przełożonego. Od oceny okresowej służy, w terminie siedmiu dni od dnia zapoznania się z oceną, sprzeciw do dyrektora generalnego urzędu (art. 83 ust. 1 u.s.c.).

W razie nierozpatrzenia sprzeciwu w terminie 14 dni od jego wniesienia albo nieuwzględnienia sprzeciwu, członek korpusu może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji albo od dnia upływu terminu do rozpatrzenia sprzeciwu, odwołać się do sądu pracy (art. 83 ust. 5 u.s.c.). W uchwale Sądu Najwyższego z 18 listopada 201...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA