fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ranking szpitali

Jak ograniczyć ryzyko

123rf
W polskich szpitalach każdego roku może dochodzić do niemal miliona zdarzeń niepożądanych – oceniają eksperci. Jak się przed nimi chronić?

Za każdym roszczeniem odszkodowawczym stoi określona historia, często widać w niej dramat ludzki, ale również typowe bolączki, z którymi od lat borykają się polskie szpitale: niedostateczny poziom finansowania, błędy ludzkie oraz problemy natury organizacyjnej. Za obecny stan rzeczy odpowiedzialnych jest wiele czynników. Część z nich wiąże się ze wzrostem świadomości prawnej społeczeństwa polskiego, działalnością mediów, aktywnością podmiotów na rynku prawniczym. Nie sposób tracić z pola widzenia zmian zachodzących w orzecznictwie sądów powszechnych w zakresie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, czy przeobrażeń na gruncie prawa cywilnego, jak nowe ujęcie kwestii przedawnienia roszczeń odszkodowawczych.

Nie wszystkie czynniki mają jednak charakter zewnętrzny. Wiele elementów odpowiedzialnych za wzrost ryzyka leży wciąż po stronie osób wykonujących zawody medyczne – to m.in. nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej, nieumiejętne posługiwanie się formularzami świadomej zgody oraz ignorowanie obowiązujących procedur. Są też braki w umiejętności komunikacji.

Skala opisanego zjawiska wskazuje na zastosowanie systemowego podejścia do problemu szeroko rozumianej prewencji klinicznej. Konieczne jest zidentyfikowanie czynników odpowiedzialnych za wzrost ryzyka, wdrażanie działań naprawczych oraz analizę skuteczności tych działań.

Skąd jednak czerpać wiedzę o roszczeniach odszkodowawczych oraz zdarzeniach niepożądanych? Bazowanie na doświadczeniach własnego szpitala jest nauką nie tylko czasochłonną, ale przede wszystkim kosztowną. O tym, czy przyjęta metoda zarządzania ryzykiem okazała się skuteczna, dowiadujemy się w trakcie postępowania kontrolnego lub na sali sądowej.

Centrum Zarządzania Ryzykiem Medycznym MedRisk Sp. z o. o. wraz z firmą Mentor SA zapraszają do nieodpłatnego skorzystania z Akceleratora Ubezpieczeniowego, platformy pozwalającej na wskazanie czynników odpowiedzialnych za roszczenia odszkodowawcze oraz zdarzenia niepożądane.

Korzystając z aplikacji elektronicznej MedRisk, można uzyskać dostęp m.in. do zanonimizowanych wyników medycznych audytów ubezpieczeniowych prowadzonych w podmiotach leczniczych, baz szkód medycznych będące podstawą roszczeń odszkodowawczych adresowanych do różnych podmiotów leczniczych w kraju, orzecznictwa sądów powszechnych oraz raportów rzecznika praw pacjenta czy wreszcie z wzorcowego rejestru zdarzeń niepożądanych wraz z kartą zgłoszeniową. Użytkownik korzystający z aplikacji MedRisk ma również możliwość zgłoszenia zdarzenia niepożądanego za pośrednictwem naszego systemu.

Oczywiście skuteczne zarządzanie ryzykiem to nie tylko identyfikacja zagrożeń, ale również wdrażanie działań korygujących. DoZ roku na rok coraz częściej podstawami roszczeń odszkodowawczych są nie tylko problemy medyczne, ale również formalnoprawne oraz komunikacyjne.

Proponujemy objęcie szpitala nieodpłatnym programem szkoleniowym, który ma przygotować personel medyczny na nowe wyzwania. Problematyka szkoleń obejmuje m.in. dowodowe aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej, prawa personelu medycznego, kreację formularza świadomej zgody czy stosowanie przymusu bezpośredniego. Szczególny nacisk został położony również na aspekty komunikacji. Cykl szkoleniowy obejmuje zazwyczaj trzy do czterech spotkań rocznie. Spotkania zawsze odbywają się na miejscu, w siedzibie podmiotu leczniczego. W perspektywie rocznej realizowanych jest około 15 godzin dydaktycznych.

Elementem działań korekcyjnych jest stopniowe uruchamianie w szpitalu tzw. Tarczy Ochronnej – autorskiego programu MedRisk sp. z o. o., stanowiącego zbiór starannie wyselekcjonowanych algorytmów, których opracowanie, a następnie wdrożenie w życie, pozwala w istotny sposób podnieść jakość obsługi pacjenta oraz w konsekwencji obniżyć ryzyko odpowiedzialności cywilnej. Stosowanie tarczy wspiera również relacje z rynkiem ubezpieczeniowym oraz ułatwia realizację procesów akredytacyjnych.

Procedury z tarczy ochronnej, podobnie jak cały program MedRisk jest dostępny na komputery stacjonarne oraz laptopy, jak również na urządzenia mobilne obsługujące systemy Android lub iOS. Dzięki temu pracownicy uzyskują szybki i mobilny dostęp do niezbędnych danych. Treści objęte tarczą to m.in.: postępowanie w razie utrwalanie rozmów przez pacjenta, leczenie chorych niezdolnych do podpisania formularza świadomej zgody, stosowanie przymusu bezpośredniego czy współpraca z organami ścigania.

Zachęcamy Państwa do nawiązania współpracy. Testową wersję programu MedRisk można uzyskać pod adresem: www. medrisk. pl (login: chroniony, hasło: szpital)

Dr Marcin Śliwka jest prezesem zarządu MedRisk Sp. z o.o., adiunktem w Zakładzie Prawa Medycznego UMK w Toruniu i konsultantem Mentor SA.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA