fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

PiS chce zmian w zasadach uchylania immunitetu

Fotorzepa, Rafał Guz
Rodzina pokrzywdzonego będzie mogła wystąpić do sądu o uchylenie immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli czy rzecznikowi praw obywatelskich.

Zasady uchylania immunitetu osobom zajmującym wysokie stanowiska w państwie mają być ujednolicone. Do parlamentu wpłynął właśnie projekt ustawy w tej sprawie autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o immunitety: rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, generalnego inspektora ochrony danych osobowych, prezesa IPN oraz posłów i senatorów.

Zgodnie z projektem wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z urzędu będzie składany za pośrednictwem ministra sprawiedliwości. Wniosek w sprawie przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego będzie składał profesjonalny pełnomocnik w imieniu oskarżyciela prywatnego.

Wnioski o pociągnięcie do odpowiedzialności posłów trzeba będzie wnosić do marszałka Sejmu, a gdy w grę będzie wchodziła odpowiedzialność senatorów – do marszałka Senatu. Ostateczną decyzję ma podejmować cała izba w formie uchwały. Musi się za nią opowiedzieć bezwzględna większość.

Projekt ustawy wprowadza także zasadę wstrzymującą bieg okresu przedawnienia w postępowaniu karnym dotyczącym czynu objętego immunitetem.

Autorzy projektu są zdania, że dzięki proponowanym zmianom szybciej i skuteczniej będzie można pociągnąć do odpowiedzialności osobę piastującą wysokie stanowisko objęte immunitetem.

W tej chwili każdego z wymienionych w ustawie posiadacza immunitetu dotyczą inne zasady jego uchylania.

Zdaniem PiS panuje powszechne społeczne przekonanie, że pociągnięcie osób, których dotyczy projekt, do odpowiedzialności jest w praktyce niemożliwe. Po wejściu w życie proponowanych zmian powinno się to zmienić – uważają autorzy projektu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Etap legislacyjny: wpłynął do Sejmu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA