fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

WSA: powód zwolnienia radnego z pracy ma być konkretny

www.sxc.hu
Polityczny kontekst zwolnienia radnego z pracy nie został udowodniony.

Rozwiązanie stosunku pracy radnego może nastąpić tylko za zgodą rady, w której ma on mandat.

Z wnioskiem o zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Zbigniewem K. (dane zmienione) wystąpił do rady powiatu zarząd okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Od 2013 r. radny był zatrudniony w PZW jako specjalista-kierowca. Bezpośrednim powodem wypowiedzenia miała być odmowa przyjęcia nowego zakresu obowiązków.

Na liście zarzutów stawianych Zbigniewowi K. znalazło się niewykonywanie poleceń przełożonych i długotrwały, głęboki konflikt z bezpośrednimi przełożonymi – dyrektorem Biura Zarządu PZW i jego zastępcą. Zdaniem pracodawcy odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi pracownik, który jest osobą konfliktową, nie rozumie zasady podporządkowania się w stosunkach pracy, traktuje z lekceważeniem swoje obowiązki i przełożonych. Mnożą się procesy sądowe i liczne kontrole inicjowane doniesieniami do różnych instytucji i władz, prowadzona jest akcja medialna przeciwko kierownictwu biura Okręgu PZW i obecnym władzom. Oskarżane są o różne czyny karalne, ale żadne postępowanie prokuratorskie i sądowe ich nie potwierdziło.

Zdecydowaną większością głosów rada powiatu nie wyraziła zgody na zwolnienie Zbigniewa K. W uzasadnieniu uchwał z 24 maja 2016 r. i z 25 stycznia 2017 r. stwierdziła, że „radny wykazał, iż cała sprawa ma tylko i wyłącznie charakter polityczny i pozostaje w związku z wykonywaniem mandatu radnego". W opinii Zbigniewa K. problemy w pracy zaczęły się od momentu, gdy pracodawca dowiedział się, że został on radnym z ramienia Komitetu Wyborczego PiS. Wtedy w Biurze PZW zaproponowano mu nowy zakres obowiązków, co było próbą odebrania mu narzędzi i celu pracy, do której został zatrudniony.

Zamiar rozwiązania ze Zbigniewem K. umowy o pracę nie ma żadnego związku z jego poglądami politycznymi. Wynika też z okoliczności niemających żadnego związku z pełnioną funkcją radnego – przekonywał Zarząd Okręgu PZW w skargach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie. Podstawą zamiaru wypowiedzenia nie były zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu radnego. Rada powiatu nie wskazała faktów, które by to potwierdzały.

Skargi okazały się skuteczne. Sąd stwierdził nieważność obu uchwał jako podjętych z naruszeniem prawa. Akcentując polityczny charakter wniosku o zwolnienie z pracy, rada go nie wykazała – orzekł sąd. A jednocześnie nie zbadała, czy fakty i okoliczności podane we wniosku PZW są zgodne z rzeczywistością, i nie zakwestionowała ich prawdziwości. Uzasadnienie uchwały powinno być tak sporządzone, aby przesłanki, którymi kierowała się rada, nie budziły wątpliwości. W przeciwnym razie nie będzie wiadomo, z jakiego rzeczywiście powodu udzieliła lub odmówiła zgody na rozwiązanie stosunku pracy. Uprawnienie rady gminy do odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy nie daje prawa do odmowy w każdej sytuacji.

Rozpoznając ponownie wniosek PZW, rada powiatu będzie zobowiązana ocenić dowody zaprezentowane przez obie strony w kontekście formułowanych twierdzeń.

—d.fr.

sygnatura akt: II SA/Go 787/16, II SA/Gp 238/17

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: d.frey@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA