Tag:

Praca w Samorządzie

Powiązane

Samorządy

Sąd: Rada gminy nie może tak po prostu nie wyrazić zgody na zwolnienie

Uzasadnienie uchwały w sprawie rozwiązanie stosunku pracy z radnym powinno obejmować m.in. ustalenie określonych faktów i wnioski.

Pracownicy magistratu bez chusty, krzyżyka i znaczka partii

Pracownicy urzędów i instytucji publicznych mogą być objęci w miejscu pracy zakazem noszenia wszelkich widocznych symboli wyrażających przekonania polityczne, religijne lub światopoglądowe - uważa rzecznik generalny TSUE.

Co w regulaminie nagradzania urzędników samorządowych

Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała regulamin nagradzania w urzędzie gminy. Rzekomo wadliwie objęto nagrodami wszystkich pracowników, w tym tych z powołania. Czy popełniono błąd? Co w tej sytuacji zrobić? Czy kwestionować zarzuty RIO? – pyta radny.

Sąd: Dobre intencje radnego nie miały znaczenia

Pilna konieczność przebudowy dachu budynku publicznego przedszkola nie była okolicznością usprawiedliwiająca radnego, którego firma wykonała remont.

Sąd: Odwołanie ze stanowiska w trybie zdalnym było skuteczne

W głosowaniu na odległość chwila podania do wiadomości wyniku głosowania stanowi o podjęciu (lub odrzuceniu) uchwały.

Sąd: Wystarczy potencjalne zagrożenie

Pojęcie „wykorzystania” nie może być rozumiane tylko pejoratywnie jako doprowadzenie gminy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Regulamin przyznawania nagród pracownikom samorządowym

Wydział organizacji urzędu miasta opracował projekt zmiany regulaminu wynagradzania pracowników wprowadzając „nagrodę pracownika samorządowego – 27 maja”. Chcemy w ten sposób zrekompensować pracownikom wzrost wydatków na życie i brak możliwości przyznania „stałych” podwyżek. Czy takie rozwiązanie będzie zgodne z prawem – pyta radna.

Burmistrz nie płaci podatku za służbowy samochód

Jeśli z regulaminu użytkowania auta wynika, że można je parkować przy domu i stamtąd dojeżdżać na miejsce wykonywania obowiązków, urząd nie musi naliczać pracownikowi dodatkowego przychodu.

Ile ochrony radnego przed zwolnieniem z pracy

Ochrona stosunku pracy radnego jest uzasadniona jedynie wtedy, gdy rozwiązanie tego stosunku miałoby związek ze sprawowaniem mandatu radnego.

Sąd: Prezes spółdzielni nie mógł być również radnym

Zarządzenie zastępcze było konieczne, bo rada gminy nie podejmowałaby koniecznej uchwały o wygaśnięciu mandatu.