Tag: Praca w Samorządzie

Powiązane

Samorządy

PIT dopiero po przekroczeniu limitu zwolnienia dla pracownika urzędu gminy

Jeśli pracownikowi urzędu gminy przysługuje ulga dla seniorów, jego przychód do 85 528 zł rocznie jest nieopodatkowany.

Awans w samorządzie nie może mieszać grup stanowisk

Pracownik zatrudniony w jednostce samorządowej może awansować wewnętrznie albo w ramach grupy stanowisk pomocniczych i obsługi, albo w ramach grupy stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych.

Nowe obowiązki dla podmiotów publicznych

W myśl kolejnego projektu ustawy o sygnalistach podmioty publiczne będą musiały wdrożyć odpowiednie procedury oraz upoważnić i przeszkolić pracowników zajmujących się zgłoszeniami sygnalistów.

Kadencja bez zmian czy trochę wydłużona

Problem wydłużenia kadencji władz samorządowych rozpatrywany jest na płaszczyźnie politycznej, prawnej i techniczno-organizacyjnej. Względy administracyjne nie mogą jednak przeważać nad prawnymi, w szczególności nie mogą prowadzić do ograniczenia praw wyborczych.

Były wiceprezydent Wałbrzycha trafił do więzienia

Były wiceprezydent Wałbrzycha Mirosław B. (PiS) został prawomocnie skazany na rok i osiem miesięcy kary pozbawienia wolności za wyłudzenie wielotysięcznej dotacji ze środków europejskich – poinformowała Gazeta Wyborcza.

Zatarcie skazania nie zmienia faktu, że do takiego skazania jednak doszło

Wójt miał prawo zaskarżyć do sądu obwieszczenie komisarza wyborczego o utracie mandatu wójta gminy.

Proces gospodarczy z fundacją

Coraz częstsza obecność fundacji w obrocie gospodarczym powoduje, że coraz więcej jest sporów, których rozwiązania szuka się w sądzie.

Skazani na grzywnę stracili mandaty, ale nie wszyscy. RPO skarży przepis do TK

Na wójta, burmistrza, prezydenta miasta nie może kandydować osoba skazana na grzywnę czy karę ograniczenia wolności. Wcześniej utrata wybieralności wiązała się tylko ze skazaniem na karę pozbawienia wolności. Ci, którzy w dniu wejścia noweli w życie pełnili te funkcje, są traktowani odmiennie - zależnie od tego, czy wyrok uprawomocnił się przed wejściem w życie nowelizacji, czy też po.

Luka w prawie to nie powód, żeby nie płacić za wykonaną pracę

Prezydent miasta nie może odmawiać zapłaty kuratorowi ustanowionemu dla osoby nieznanej z miejsca zamieszkania w sprawie o wymeldowanie.

O możliwości korzystania z programu komputerowego decydują warunki licencji

Jednostki samorządu terytorialnego powinny przygotować się do zawarcia umów licencyjnych na oprogramowanie. Chodzi np. o sformułowanie odpowiednich warunków udziału w przetargu.