Tag: Praca W Samorządzie

Konkurs na stanowisko urzędnika nie zawsze kończy się sukcesem

Sankcja nieważności jest instytucją prawną, która eliminuje z obrotu daną czynność prawną lub postępowanie ze skutkiem wstecznym.

Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki samorządu terytorialnego

Termin na implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia zbliża się nieuchronnie. Polski ustawodawca wciąż nie przyjął przepisów wdrożeniowych. Jeśli do 17 grudnia nie zostaną przyjęte – jednostki samorządu będą stosować je wprost.

Przyznawanie pieniędzy radnym ma swoje granice

Dieta to ekwiwalent utraconych korzyści w związku z pełnieniem funkcji radnego, jej wysokość zaś nie może przekroczyć limitu ustalonego w przepisach.

Andrzej Duda podpisał ustawę o m.in. 40-procentowej podwyżce dla prezydenta

W piątek prezydent Andrzej Duda złożył podpis na nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

Sąd: obywatel ma prawo zajrzeć do umowy urzędnika

Stanowisko, że umowy o pracę osoby pełniącej funkcję publiczną stanowią informację publiczną – nie oznacza, że zostaje wyłączona jej ochrona prywatności.

Dwie umowy z pracodawcą to podwójne koszty pracownicze w PIT

Podmiot zatrudniający pracownika na dwóch różnych tytułach nalicza podwójne koszty pracownicze.

Jak nakładać podatki i zarządzać nieruchomościami

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szuka instytucji, które przeprowadzą kursy i szkolenia dla pracowników samorządowych lub pracowników jednostek komunalnych.

Jakie diety dla radnego

Regionalna izba obrachunkowa zarzuciła w wystąpieniu pokontrolnym – nieprawidłowe wydatki budżetowe na wynagrodzenia. Chodzi o pracownika urzędu miasta który pełni funkcję radnego, ale powiatu. Urząd nie pomniejszał mu wynagrodzenia za czas, w którym brał udział w pracach rady powiatu. Czy zarzut RIO jest zasadny? Czy należy się odwołać – pyta radna.

Straciła mandat radnej przez inkaso i catering dla miasta - wyrok WSA w Białymstoku

Nie można łączyć funkcji radnego i pełnomocnika spółki, która uzyskuje przychody i ma umowę z samorządem o pobór opłaty uzdrowiskowej.

Rada Dialogu Społecznego - nie wszyscy dostaną podwyżki z przyszłorocznego budżetu

Rząd oddaje decyzje o zwiększaniu pensji w urzędach ich dyrektorom generalnym. W budżecie na 2022 r. nie planuje bowiem waloryzacji dla wszystkich.