Tag: Praca w Samorządzie

Powiązane

Samorządy

Odwołać można było tylko dyrektora

Zarząd powiatu nie mógł przyznać sobie kompetencji, których nie dają mu przepisy prawa.

Uchwała w sprawie absolutorium musi zostać uzasadniona

Rada gminy nie udzieliła burmistrzowi miasta wotum zaufania za poprzedni rok. Spisane stanowisko radnych z debaty nad jego raportem było do tego wystarczającą podstawą.

Kto może wydawać publiczne pieniądze

Na gruncie obowiązujących przepisów niedopuszczalne jest powołanie na stanowisko pełniącego obowiązki skarbnika gminy.

Kłopotliwe i kontrowersyjne podwyżki dla radnych

Przez Polskę w ciągu ostatnich miesięcy przetoczyła się debata na temat wynagrodzeń samorządowców. Czy system kształtowania diet radnych wymaga zmian?

Dyrektor biblioteki nie straci stanowiska za krytykę burmistrza

Korzystanie z wolności wypowiedzi nie może stanowić podstawy do odwołania z funkcji dyrektora miejskiej biblioteki publicznej.

Co wolno scedować na wiceprezydenta miasta

Nie ma prawnych przeszkód do dekoncentracji przypisanych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) kompetencji w zakresie dokonywania zmian w budżecie.

Rada miejska nie może oceniać ruchów personalnych pracodawcy

Niezbędne jest rozgraniczenie sfery interesów radnego, jako funkcjonariusza publicznego od sfery interesów pracowniczych radnego – pracownika.

Czy informacja o urzędnikach chorych na Covid-19 jest publiczna

W czasie pandemii Covid-19 zainteresowanie obywateli budzą informacje dotyczące liczby urzędników chorujących na koronawirusa. Sądy administracyjne prezentują rozbieżne stanowisko w tej materii.

Dyrektor pogotowia bez stanowiska i bez pracy. Sąd stwierdził nieważnośc uchwały

Sąd stwierdził nieważność uchwały o zwolnieniu dyrektora pogotowia ratunkowego z powodu naruszenia zasady praworządności.

Można jeździć służbowym samochodem do domu

Jeśli gmina pozwoli wójtowi, aby garażował jej auto w okolicy swojego miejsca zamieszkania, bo tak jest bezpieczniej i praktyczniej, nie musi mu naliczać przychodu i potrącać podatku.