fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Fiskus potwierdzi, czy kontrahent jest rzetelny

Fotolia.com
Już po świętach będzie można uzyskać zaświadczenie o sytuacji podatkowej. Ale nie tylko swojej – także partnera w biznesie.

Nowy rodzaj zaświadczeń wydawanych przez urzędy skarbowe ma „budować pewność obrotu gospodarczego i eliminować nieuczciwych przedsiębiorców". Takie przynajmniej było uzasadnienie projektu noweli ordynacji podatkowej.

Zaświadczenia poza tajemnicą

Nowe przepisy przewidują, że organy podatkowe na żądanie podatnika wydadzą zaświadczenie w trzech rodzajach spraw dotyczących jego kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą. Pierwsza to potwierdzenie złożenia albo niezłożenia deklaracji podatkowej albo innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

Będzie się też można dowiedzieć, czy kontrahent ujął w deklaracjach zdarzenia gospodarcze, które powinien w nich ująć. Wreszcie – fiskus poinformuje, czy wskazana firma zalega z podatkami, czy też nie.

Informacje udzielane przez urzędy skarbowe będą mogły dotyczyć tylko deklaracji, których termin złożenia już upłynął (chyba że kontrahent złożył deklarację przed tym terminem). Osobny przepis przewiduje, że udzielanie takich informacji nie będzie objęte tajemnicą skarbową.

Dane nie o wszystkich

Brzmienie przepisów sugeruje, że będzie można występować tylko o zaświadczenia, które dotyczą „kontrahentów", a więc firm, z którymi wnioskujący już prowadzi interesy. Nie wspomina się tu o firmach dopiero branych pod uwagę jako partnerzy w biznesie.

Nie wprowadzono szczegółowych warunków bycia kontrahentem podatnika. „Mogą nim być wszystkie podmioty, które są stroną transakcji finansowej, która ma na celu wymianę towaru lub usługi" – głosiło uzasadnienie projektu.

W trakcie konsultacji projektu Pracodawcy RP proponowali, by zobowiązać urzędy skarbowe do informowania m.in., jakich konkretnie czynności podatnik nie uwzględnił w deklaracjach albo o tym, czy jest wobec niego prowadzone postępowanie karnoskarbowe lub egzekucyjne. Tego postulatu jednak nie uwzględniono.

Za wydanie nowego zaświadczenia trzeba będzie zapłacić 17 zł. Inne szczegóły mają się pojawić w znowelizowanym rozporządzeniu ministra finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Na razie nie zostało ono wydane, choć – jak zapowiadano w projekcie nowelizacji ordynacji – powinno wejść w życie razem z nowymi przepisami ustawowymi, czyli 25 grudnia.

Choć nowe przepisy nie wskazują na żaden konkretny podatek, nowe deklaracje mogą znaleźć zastosowanie przede wszystkim wśród podatników VAT (jest ich łącznie ok. 1,6 mln) chcących uniknąć zarzutów uczestnictwa w karuzelach podatkowych.

Michał Roszkowski - radca prawny partner w kancelarii Accreo

Sam pomysł wprowadzenia zaświadczeń o wywiązywaniu się kontrahenta z obowiązków podatkowych wydaje się dobry. Obawiam się jednak, że w praktyce może mieć niewielkie znaczenie. Będzie można bowiem uzyskać tylko zaświadczenia o firmach, z którymi dany podatnik już współpracuje. Tymczasem największe ryzyko związania się z nierzetelnym kontrahentem istnieje, zanim dojdzie do transakcji. Dlatego w optymalnym wariancie zaświadczenia powinny dotyczyć wszystkich podatników, choć oczywiście powinni oni być powiadamiani o wystawianiu takiego zaświadczenia dla innego podmiotu. Być może nawet powinno być wystawiane tylko za ich zgodą. Dopiero praktyka pokaże, na ile nowe zaświadczenia wpłyną na pewność obrotu gospodarczego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA