fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

MF pracuje nad wdrożeniem europejskiej dyrektywy przewidującej ujawnianie schematów optymalizacji podatkowej

Adobe Stock
Wykrycie optymalizacji podatkowych byłoby możliwe, tylko jeśli wpływałyby one na zafałszowanie sprawozdań finansowych firm.

Ministerstwo Finansów pracuje nad wdrożeniem europejskiej dyrektywy przewidującej ujawnianie schematów optymalizacji podatkowej. Mają to robić nie tylko sami podatnicy, ale też – jak wskazuje dyrektywa 2018/822/UE – tak zwani pośrednicy. Mogą nimi być, na co zwraca uwagę MF, także biegli rewidenci.

Tak sugeruje wiceminister finansów Paweł Gruza w liście skierowanym do samorządów prawniczych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów.

Czy zatem audytorzy badający sprawozdania finansowe spółek będą musieli donosić na klientów? Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, tłumaczy, że sprawa nie jest taka prosta. Gdy audytorzy badają sprawozdania, zauważają czasem, że np. efektywna stopa podatku dochodowego jest o wiele niższa od ustawowej.

– Jeśli już zidentyfikujemy schemat, który rażąco naruszałby prawo, to nie możemy go zignorować. Gdybyśmy go po prostu przyjęli, wpływałby na zafałszowanie sprawozdania finansowego – mówi Burnos. Akceptacja takiego sprawozdania oznaczałaby dla audytora podważenie reputacji i utratę zaufania.

Delikatną kwestią jest w takich sytuacjach ochrona tajemnicy zawodowej. Samorządy doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów mają stanowisko jednoznaczne: tajemnica przede wszystkim. Biegli rewidenci widzą sprawę nieco inaczej. Podkreślają bowiem, że sprawozdanie z badania bilansu danej spółki czyta wielu interesariuszy. Korzystają z niego również władze skarbowe.

Dlatego, zdaniem Krzysztofa Burnosa, nie wydaje się naruszeniem tajemnicy zawodowej poinformowanie tych władz o schematach rażąco naruszających prawo.

– Granicą tajemnicy zawodowej musi być interes publiczny – twierdzi prezes samorządu biegłych rewidentów. Zastrzega jednak, że jeśli pod rządami nowych przepisów audytorzy wykryją strukturę zmierzającą do unikania opodatkowania, to przede wszystkim poinformują klienta, że ma on obowiązek zgłosić ją władzom skarbowym. – Nie oznacza to, że sami będziemy je o tym informować – zastrzega Krzysztof Burnos.

Dyrektywa 2018/22/UE przewiduje ujawnianie tylko transgranicznych schematów optymalizacyjnych. Pozostawia państwom członkowskim możliwość uczynienia wyjątków od obowiązku ich ujawniania, gdy naruszałoby to tajemnicę zawodową. Jedną z pozostałych „furtek" pozwalających na wyłączenie tego obowiązku jest nieświadomość, że istnieje taki schemat. „Każdej osobie musi przysługiwać prawo do udowodnienia, że nie zdawała sobie sprawy (...), że jest zaangażowana w podlegające zgłoszeniu uzgodnienie transgraniczne" – głosi jeden z jej przepisów.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą wydać krajowe przepisy oparte na dyrektywie do końca 2019 r. Mają one obowiązywać od 2020 r. ©?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA