fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

E-deklaracje: kiedy wystarczą dane autoryzujące zamiast podpisu elektronicznego

Fotorzepa, Sławomir Mielnik SM Sławomir Mielnik
Płatnicy będący osobami fizycznymi nie muszą kupować zestawu do podpisu elektronicznego. Jeśli zatrudniają do pięciu osób, to składając PIT-11 bądź PIT-40 za pracownika, mogą się posłużyć danymi autoryzującymi.

W dobie szybkiego postępu technologicznego, administracja podatkowa, nie pozostając w tyle, wprowadza coraz więcej możliwości komunikacji podatnika z urzędem. Pewne obszary komunikacji z administracją podatkową zostawiają obywatelowi dowolność, inne zostały uregulowane wprost w przepisach prawa, nakładających obowiązek np. przekazywania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje ustawa z 26 września 2014 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Stanowi ona o możliwościach i obowiązkach składania deklaracji drogą elektroniczną. Możliwość składania niektórych deklaracji drogą elektroniczną przewidziana jest generalnie dla wszystkich podatników. Jednak niektóre ich grupy nie mają wyboru i muszą składać określone formularze wyłącznie przez Internet.

Kto ma wybór

W przypadku przedsiębiorców zatrudniających do pięciu pracowników – bez względu na rodzaj zawartej z zatrudnionymi umowy – w zakresie informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz rocznego zeznania PIT-40 ustawodawca przewidział możliwość składania wskazanych deklaracji do urzędu skarbowego zarówno elektronicznie, jak i w formie papierowej. Wyjątkiem jest dokument IFT-3/IFT-3R, który można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

W przypadku przedsiębiorców zatrudniających więcej niż pięciu pracowników – bez względu na rodzaj zawartej umowy – został wprowadzony obowiązek składania wybranych informacji i deklaracji wyłącznie drogą elektroniczną według zasad obowiązujących w ordynacji podatkowej. Dotyczy to informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz rocznego rozliczenia PIT-40, deklaracji PIT-4R i PIT-8AR >patrz tabela.

Uwaga! Gdy przedsiębiorca korzysta z obsługi biura rachunkowego, wszystkie powyższe informacje i deklaracje musi składać elektronicznie, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Dostępne narzędzia

Mając na uwadze wprowadzone w 2015 roku zmiany, Ministerstwo Finansów udostępniło uniwersalną bramkę dokumentów (UBD). Za jej pośrednictwem można jednorazowo przesłać 20 tys. dokumentów PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40. Do tak wysłanych dokumentów pobierane jest tylko jedno urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). To duże ułatwienie, gdyż wszystkie wysłane dokumenty można potwierdzić jednym podpisem elektronicznym.

W celu przesyłania dokumentów za pośrednictwem bramki UBD zostały wprowadzone odpowiednio nowe schematy informacji zbiorczych PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z.

Uwaga! Schematy dokumentów zbiorczych nie przewidują składania korekt. Powinny być one składane jako odrębne dokumenty za pośrednictwem dotychczasowej bramki e-Deklaracje.

Kwalifikowany...

Co do zasady elektronicznie składane do organów podatkowych informacje i deklaracje powinny być opatrzone podpisem elektronicznym w formie kwalifikowanej. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny (kwalifikowany) to podpis, który:

- jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,

- jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny urządzeń, służących do składania podpisu elektronicznego i danych do składania podpisu elektronicznego,

- jest powiązany z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że jakkolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

...nie dla wszystkich obowiązkowy

Jednak dla płatników zaliczek na podatek dochodowy, będącymi osobami fizycznymi, zostawiono możliwość podpisywania dokumentów PIT-R, PIT-11, PIT-8C, IFT-1, IFT-3 i PIT-40 poprzez dane autoryzujące. Dane autoryzujące to:

- numer NIP albo PESEL płatnika,

- imię (pierwsze),

- nazwisko,

- data urodzenia,

- kwota przychodu wynikająca z poprzedniej deklaracji, którą składał płatnik, czyli w zależności od sposobu rozliczania podatku:

– PIT-28

– PIT-36

– PIT-36L

– PIT-37

– PIT-38

– PIT-39

– PIT-40

– PIT-40A.

Jeżeli za poprzedni rok podatkowy nie złożono żadnego zeznania, wtedy należy wpisać „zero").

Korzystają zarówno biura rachunkowe, jak i ich klienci

Beata Karczewska, główny koordynator ds. rachunkowości w Business Support Solution SA

Wprowadzenie przepisów regulujących zasady przesyłania deklaracji podatkowych za pośrednictwem internetu przyczyniło się do możliwości gromadzenia danych podatników w systemie informatycznym fiskusa, a to z kolei pozwoliło na uruchomienie usługi PFR. Jest to usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego, która polega na przedstawieniu podatnikowi propozycji rozliczenia rocznego (PIT-37 i PIT-38 za rok 2015). Teoretycznie podatnik nie musi sam wypełniać zeznania podatkowego, robi to za niego administracja podatkowa na podstawie deklaracji otrzymanych od płatników. Podatnik może, ale nie musi skorzystać z takiej usługi. Jeśli decyduje się na taką formę rozliczenia, powinien pamiętać, że to tylko wstępnie wypełnione zeznanie. Za poprawność rozliczenia odpowiada podatnik, więc w jego interesie leży sprawdzenie danych zawartych w zeznaniu. Dopiero po zweryfikowaniu danych zawartych w PFR powinien się podpisać i wysłać deklarację. Skorzystanie z usługi PFR nie ogranicza podatnika w zakresie skorzystania z ulg czy przekazania 1 proc. na organizację pożytku publicznego. Musi on jednak samodzielnie uzupełnić zeznanie roczne w tym obszarze.

Przedsiębiorcy i firmy, którzy korzystają z obsługi biura rachunkowego, powinni pamiętać o udzieleniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji i wysyłania drogą elektroniczną (formularz UPL). Jest to również duże udogodnienie oraz oszczędność w kosztach przesyłek listowych dla firm outsourcingowych. Dziś czas to pieniądz, a taka forma komunikacji z urzędem skarbowym znacznie przyspiesza proces dostarczania odpowiednich dokumentów i rozliczeń zgodnie z terminem. Firmy zajmujące się obsługą księgową i podatkową z powodzeniem korzystały z bezpiecznego podpisu elektronicznego, zanim stało się to dla nich obowiązkowe. Dzięki temu znacznie sprawniej mogą wykonywać swoje zobowiązania wobec klientów nie tylko w gorącym okresie rozliczania PIT, ale także w zakresie innych deklaracji: VAT, CIT, NIP itd.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA