fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Nowe zasady odpowiedzialności za podatek od nieruchomości od części wspólnej garażu wielostanowiskowego

Fotorzepa, Rafał Guz
Właściciel miejsca postojowego nie będzie już odpowiadał za podatek od całej części wspólnej pozostałych współwłaścicieli garażu wielostanowiskowego.

Od Nowego Roku zmieniają się zasady odpowiedzialności za podatek od nieruchomości od części wspólnej garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym. To efekt nowelizacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zasada ogólna mówi, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Okazało się, że przepis w kłopotliwy sposób ustalał odpowiedzialność za podatek od wspólnej nieruchomości nierzadko zupełnie obcych osób, dodatkowo narażając każdą z nich na duże wydatki. Przykładowo współwłaściciele hali garażowej, posiadający udziały we wspólnej nieruchomości i użytkujący swoje miejsca postojowe na zasadzie umownego podziału rzeczy wspólnej do wyłącznego używania, odpowiadają za podatek od tej całej hali solidarnie. Gmina może dochodzić zapłaty całości podatku od każdego z nich. Ten, kto zapłaci więcej, niż wynikałoby to z jego udziału w nieruchomości, nie może się domagać zwrotu od gminy, lecz od pozostałych współwłaścicieli.

Co więcej, gminy, wydając decyzje dotyczące podatku od takich nieruchomości, powinny uwzględniać w nich kwoty daniny od całości powierzchni.

W praktyce część samorządów, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, wymierza w decyzjach podatek w części, w jakiej udział w nieruchomości należy do współwłaściciela.

Wchodząca w życie od początku roku zmiana zrywa z dotychczasową zasadą: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, choć nowo dodany przepis wyraźnie ogranicza odejście od odpowiedzialności solidarnej jedynie w ściśle określonym przypadku.

Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe nie będzie stosowało się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem, stanowiących odrębny przedmiot własności. Współwłaściciele innych nieruchomości nadal będą odpowiadać za podatek od nich solidarnie.

podstawa prawna: ustawa z 25 czerwca o zmianie ustawy o samorządzie gminnym DzU z 28 lipca 2015 r., poz. 1045

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA