fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Darowizna w gotówce a zwolnienie z podatku

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Mimo że rodzinna darowizna może być całkowicie wolna od podatku, wiele osób traci prawo do preferencji. To dlatego, że pieniądze są przekazywane w gotówce.

Zamiast wpłacić pieniądze na konto dziecka, rodzice dają mu je do ręki. To wystarcza, by nie zostały spełnione warunki zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Taką sytuację przedstawia najnowsza interpretacja skarbówki (nr 0111-KDIB2-2.4015.84.2019.2.PB). Sprawa dotyczyła podatnika, który otrzymał od rodziców gotówkę i wpłacił ją poprzez wpłatomat na własne konto bankowe. Mężczyzna wystąpił o interpretację, by uzyskać potwierdzenie, że ma prawo do zwolnienia z podatku.

Czytaj także:

Odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej okazała się jednak negatywna. Dyrektor KIS przypomniał, że zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy darowizny. Rozliczenie zależy od stopnia pokrewieństwa. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy nabywca należący do I grupy podatkowej płaci podatek, jeśli otrzyma ponad 9637 zł od jednej osoby. Do I grupy zalicza się: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Członkowie najbliższej rodziny mogą uniknąć daniny na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem nabywca jest zwolniony z podatku, jeśli spełni dwa warunki. Po pierwsze, zgłosi darowiznę urzędowi skarbowemu w ciągu sześciu miesięcy na druku SD-Z2. Po drugie, konieczne jest udokumentowanie przekazania środków na rachunek bankowy nabywcy, rachunek SKOK lub przekazem pocztowym.

„Skoro w analizowanej sprawie środki pieniężne zostały przekazane wnioskodawcy w formie gotówki – z ręki do ręki, a następnie wnioskodawca sam wpłacił te środki na swój rachunek bankowy, to nie został spełniony warunek określony w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn" – czytamy w interpretacji.

To oznacza, że otrzymana przez wnioskodawcę darowizna podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla I grupy. Stawka podatku wynosi 7 proc. od nadwyżki ponad 20,5 tys. zł. Obdarowani muszą złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. Do zeznania dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

„W sytuacji, gdy otrzymana od rodziców darowizna nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 ustawy, wnioskodawca powinien złożyć zeznanie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych na formularzu SD-3" – czytamy.

Podobnych pytań trafia do skarbówki więcej. Jedna ze spraw (interpretacja nr 0111-KDIB2-2.4015.50. 2019.3.MZ) dotyczyła wnuka, którego dziadek nigdy nie założył konta w banku, a wszystkie oszczędności trzymał w domu. Problem powstał, gdy dziadek przekazał wnukowi 100 tys. zł darowizny w gotówce. Skarbówka uznała, że w tej sytuacji wnuk nie może skorzystać ze zwolnienia. Zapłaci daninę na zasadach określonych dla I grupy.

Podobną sprawę rozstrzygnął jednak na korzyść podatnika Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z kwietnia 2019 r. (sygn. II FSK 1470/17). Spór dotyczył darowizny, którą syn otrzymał od ojca w gotówce, a następnie sam wpłacił na własny rachunek bankowy. Sąd uznał, że nawet jeśli obdarowany sam wpłaci otrzymaną kwotę na własne konto, może skorzystać z nielimitowanego zwolnienia z podatku. Warunkiem jest, by fakt przekazania darowizny nie budził wątpliwości.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA