Nie sprzedasz mieszkania otrzymanego w spadku bez glejtu od fiskusa

Jeśli chcemy sprzedać bądź darować odziedziczone mieszkanie, musimy przedstawić u notariusza zaświadczenie o załatwieniu spraw związanych z podatkiem od spadku.

Publikacja: 21.02.2024 19:53

Nie sprzedasz mieszkania otrzymanego w spadku bez glejtu od fiskusa

Foto: PAP/Tytus Żmijewski

Najbliższa rodzina nie płaci podatku od otrzymanych w spadku rzeczy, np. mieszkania. Pod warunkiem zgłoszenia go fiskusowi. Takie zgłoszenie to jednak nie koniec kontaktów ze skarbówką. Jeśli bowiem chcemy sprzedać odziedziczony lokal, musimy mieć od niej dodatkowe zaświadczenie.

Z pytaniem w tej sprawie zwrócił się jeden z czytelników. Trzy lata temu zmarła jego matka. Zostawiła po sobie mieszkanie. Spadkobierców jest czworo: mąż zmarłej (czyli ojciec czytelnika) i trójka dzieci. Chcą sprzedać mieszkanie. Okazuje się jednak, że nie zrobią tego bez zaświadczenia od fiskusa.

- To prawda, spadkobierca, który chce sprzedać albo darować odziedziczoną nieruchomość, musi przedstawić u notariusza zaświadczenie z urzędu skarbowego. Bez tego nie dojdzie do transakcji - mówi dr Małgorzata Muszalska z Krajowej Rady Notarialnej.

Notariusz poprosi o zaświadczenie z urzędu skarbowego

O tym obowiązku stanowi art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wynika z niego, że jeśli przedmiotem aktu notarialnego ma być zbycie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych m.in. tytułem spadku, notariusz może dokonać tej czynności tylko po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego. Powinno potwierdzać, że spadek jest zwolniony z podatku, należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

- Takie zaświadczenie muszą przedstawić wszyscy współwłaściciele zbywanego mieszkania, którzy otrzymali je w spadku albo w inny wymieniony we wspomnianym przepisie sposób, np. w darowiźnie. Dokument nie jest potrzebny od współwłaściciela, który kupił swój udział w nieruchomości – tłumaczy Małgorzata Muszalska.

Czytaj więcej

Nie tylko podatek od spadku. Jak spadkobierca rozlicza się z fiskusem

Trzeba złożyć wniosek, można przez e-Urząd Skarbowy

Jak zdobyć takie zaświadczenie? – Trzeba złożyć wniosek o jego wydanie do urzędu skarbowego, na którego terenie położone jest odziedziczone mieszkanie. On jest właściwy w tej sprawie – tłumaczy Krajowa Informacja Skarbowa.

W jaki sposób złożyć wniosek? – Można to zrobić przez u-Urząd Skarbowy korzystając z funkcji Złóż dokument. Wprawdzie nie ma tam wzoru wniosku o takie zaświadczenie, ale możemy wejść w zakładkę Pismo ogólne i wypełnić poszczególne rubryki dołączając załącznik – wyjaśniają konsultanci z KIS. Wskazują, że warto wykorzystać wzory udostępniane przez poszczególne urzędy skarbowe (nie ma oficjalnego druku).

Fiskus informuje, że wniosek można wysłać też pocztą, elektronicznie przez ePUAP lub złożyć osobiście w urzędzie skarbowym. Ale czy można go zanieść do innego urzędu niż właściwy dla odziedziczonej nieruchomości i tam potwierdzą jego przyjęcie? W jednej z izb administracji skarbowej informują, że nie powinno być z tym problemów, musi być tylko prawidłowo zaadresowany (czyli do urzędu, na którego terenie położona jest nieruchomość). Stuprocentowej pewności nie ma Krajowa Informacja Skarbowa, sugeruje sprawdzić to na własnej skórze.

Jak odebrać zaświadczenie? – Sposób odbioru wskazujemy we wniosku. Można osobiście albo przez pełnomocnika, można też wskazać adres do wysyłki (inny niż miejsce zamieszkania) – tłumaczy KIS.

Skarbówka przypomina też, że opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Spadek po rodzinie bez podatku

O zwolnieniu z podatku dla najbliższej rodziny (m.in. małżonka oraz zstępnych, czyli dzieci, wnuków, prawnuków) mówi art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wynika z niego, że jeśli wartość odziedziczonych rzeczy przekracza 36 120 zł, warunkiem ulgi jest zgłoszenie spadku fiskusowi. Mamy na to sześć miesięcy od dnia zarejestrowania notarialnego poświadczenia dziedziczenia albo uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Pamiętajmy też, że przy liczeniu limitu sumujemy wartość majątku otrzymanego od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie oraz w ciągu pięciu poprzednich lat.

Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek