fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podział majątku likwidowanej spółki bez skutków w CIT - interpretacja podatkowa

Adobe Stock
Spółka z o.o., która wyda swoim udziałowcom niepieniężne składniki majątku pozostałe po zakończeniu przez nią działalności, nie uzyska przychodu z tego tytułu i nie będzie musiała zapłacić podatku dochodowego.

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 października 2019 r. (IBPB-1-1/4510-137/16-2/SG).

We wniosku o interpretację spółka z oo. (wnioskodawca) wskazała, że jej udziałowcy podejmą uchwałę o jej likwidacji. W wyniku likwidacji spółki, po zakończeniu jej działalności, a w szczególności po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, majątek spółki zostanie podzielony pomiędzy udziałowców. Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, w tym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, a przed wykreśleniem spółki z rejestru, w majątku spółki mogą się znajdować: udziały lub akcje, papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne i inne aktywa (dalej łącznie: składniki majątku). Wnioskodawca, reprezentowany przez likwidatorów, wyda składniki majątku swoim udziałowcom w naturze.

Czytaj też: Czy podział majątku generuje przychód w likwidowanej spółce

Wnioskodawca zadał pytanie czy w razie likwidacji spółki, po jej ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA