fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niekorzystne zmiany w stosunku pracy a układ zbiorowy pracy

123RF
Wyłączenie stosowania wszelkich przepisów dotyczących ochrony przed dokonaniem zmian w treści stosunków pracy ustanowione w Kodeksie pracy (art. 241[13] § 2) uzasadnione jest koniecznością jednolitego obowiązywania wobec wszystkich pracowników danego pracodawcy nowych unormowań układu zbiorowego pracy. W przeciwnym razie doszłoby do niedopuszczalnego zróżnicowania sytuacji pracowników wobec nowego prawa płacowego wyłącznie ze względu na podstawę przysługującej im ochrony przed wypowiedzeniem zmieniającym.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku I PK 61/16 z 14 lutego 2017 r.

Powódka była od 1988 r. zatrudniona w pozwanej spółce E. spółka z o.o.., w której od 1999 r. obowiązywał układ zbiorowy pracy. 19 grudnia 2005 r. związki zawodowe działające u strony pozwanej, ze względu na zamiar nabycia przez inwestora udziałów spółki od Skarbu Państwa, zawarły z inwestorem strategicznym pakiet socjalny. W § 23 pakietu inwestor strategiczny zagwarantował, że po upływie okresu gwarancji zatrudnienia (tj. po upływie 72 miesięcy od dnia wejścia pakietu w życie), w stosunku do pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 5 lat do nabycia prawa do emerytury i który posiada co najmniej 15-letni staż pracy w spółce, nie będą przeprowadzane żadne zmiany w stosunku pracy do czasu nabycia przez pracownika prawa do emerytury. Naruszenie tej gwarancji przez pracodawcę miało wiązać się z wypłatą odszkodowania na rzecz pracownika. Na mocy protokołu dodatkowego postanowienia pakietu zostały włączone do układu zbior...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA